Visita a l’exposició d’AEMIFESA

El passat dijous dia 3 de novembre, els alumnes de 3r. del grau d’enginyeria elèctrica junt amb el professor, José Víctor Gallardo, van anar a l’Ajuntament de Badalona a visitar una exposició temporal d’AEMIFESA (Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme) amb motiu del seu 60è aniversari. La visita va estar prou interessant en tenir l’oportunitat de veure de primera mà la història de l’evolució tecnològica lligada als oficis que han donat servei, tots ells vinculats amb l’electricitat, el gas, la calefacció i l’aigua sanitària, guiats en tot moment per un tècnic del gremi amb demostrada experiència.

aemifesa1L’exposició contenia panells informatius i materials, exponents d’aquesta història de l’evolució tecnològica, des de bombetes de mides considerables, transformadors, bufadors, escalfadors de coure, seccionadors de ganivets, etc. fins a arribar a l’actualitat: un pal de recàrrega de vehicles elèctrics.

És una exposició oberta, no només a centres educatius sinó també té accés a la ciutadania. Fet important amb aquesta contribució d’entitats com el Gremi AEMIFESA i l’Administració, l’Ajuntament de Badalona, a donar a conèixer i despertar la curiositat del jovent que aquest, és un camp de sortida professional i que sempre tindrà futur.

L’EUSS dóna la benvinguda als nous estudiants del curs 2016/2017

El passat 12 de setembre, en sessió de matí i de tarda, es va fer la recepció i l’acte de benvinguda amb els nous alumnes de primer, del curs 2016-2017.

p1140201En aquest acte, també es va planificar la setmana presemestral, moment en què s’aprofita per fer diferents accions d’acollida durant els dies 13 al 16 de setembre, tant pels grups de matí com per als de tarda.

La celebració va tenir lloc a l’aula AE28 on els alumnes també van poder gaudir del nou mobiliari.

Acte de benvinguda als nous alumnes curs 2016-2017

Ahir dilluns dia 12 de setembre, en sessió de matí i de tarda, es va fer la recepció i l’acte de benvinguda amb els nous alumnes de primer, del curs 2016-2017.p1140201

També es va planificar la setmana presemestral, on s’aprofita per fer diferents accions d’acollida durant els dies 13 al 16 de setembre, tant pels grups de matí com per als de tarda. La celebració va tenir lloc a l’aula AE28 on els alumnes també van poder gaudir del nou mobiliari.img_20160912_170202

Treballs de Fi de Grau curs 2015-2016

Durant la setmana del 13 al 17 de juny van tenir lloc les defenses de Treballs de Fi de Grau de la convocatòria de juny. Es van defensar 12 treballs dels graus: Enginyeria elèctrica 2 (GEL), enginyeria electrònica industrial i automàtica 1 (GEI), enginyeria mecànica 4 (GME) i enginyeria en organització industrial 5 (GOI). Tenint en compte les passades convocatòries de desembre, gener i març, ja s’han presentat un total de 24 aquest curs.

IMG_20160617_100149

L’alumne Ramon Vilarrasa del Grau d’enginyeria en organització industrial, fent la seva defensa.

Com en els darrers cursos, per l’última convocatòria de juliol s’espera es presenti un gran volum de treballs. Dijous 23 de juny és la data límit de dipòsit de treballs i les dates de lectura i defensa estan programades del 20 al 25 de juliol.

L’EUSS trasllada l’aula a l’empresa

Els alumnes de Gestió del Coneixement, optativa de 4t curs del Grau d’Organització Industrial, van realitzar el projecte de l’assignatura a Trama TecnoAmbiental (TTA), una empresa de consultoria i enginyeria especialitzada en generació distribuïda per mitjà d’energies renovables, gestió i eficiència energètica, electrificació rural i autogeneració mitjançant microgeneració distribuïda.

NOTICIADESTACADA2.1Cada grup de treball de 4/5 alumnes, amb la coordinació del professor de l’assignatura el Dr. Xavier Gallardo, i la interlocució de 2 persones de diferents departaments de l’empresa TTA, realitzen diferents tasques del projecte en el àmbit de la Gestió del Coneixement aplicat a diferents àrees de l’organització (captura i compartició de coneixements, planificació de la producció, estandardització de processos i projectes, gestió dels processos de l’oficina tècnica, gestió de contactes i agendes, estructuració del procés de gestió de les oportunitats comercials, etc).

Conjuntament entre els alumnes i els integrants de TTA en els equips de treball es desenvolupa també les plenes funcionalitats d’un software de gestió del Coneixement al núvol, per permetre la màxima eficiència en la captura, organització, compartició i utilització del coneixement dins de   l’empresa, i permetent el seu ús pel personal de TTA tant el de les oficines centrals de l’empresa com del desplaçat a cada país on s’executen projectes (Africà, Àsia, Amèrica,…).

NOTICIADESTACADA2.2Els alumnes es reuneixen cada 15 dies durant 2 hores amb l’equip i persones de l’empresa, on es tracten els diferents temes prèviament acordats, es debaten les diferents opcions segons els requeriments específics de l’empresa, i els acords als quals s’arriben i les feines a fer per la següent reunió de seguiment, queden reflectits en una acta que es comparteix entre els alumnes i l’empresa, i queda dins d’un espai compartit (Google drive) per poder treballar col·laborativament amb els documents que es van generant i els diferents temes acordats.

D’aquesta manera es posa en pràctica, seguint la filosofia “Engineering by doing”, els coneixements adquirits a l’assignatura sobre la realitat, necessitats i problemàtica de l’empresa en concret, a fi i efecte de poder plantejar la millor de les opcions tecnològiques i organitzatives per l’empresa on es desenvolupa el projecte

L’empresa té la pràctica totalitat de la seva activitat en projectes internacionals i en especial en països en desenvolupament, i un dels grups de treball utilitzen al 100% l’anglès com a idioma vehicular, i realitzen les reunions presencials a TTA combinat amb l’ús de videoconferències amb les persones de TTA desplaçades a Sao Paulo i Burundi.

L’equip de TTA que participa en el projecte i la direcció de l’empresa, a través del seu CEO Xavier Vallvé, han mostrat la seva satisfacció i interès en el projecte.