Dr. José María Ruiz, Cap del Departament de Projectes: “Un bon treball de final d’estudis pot obrir moltes portes als estudiants per al seu futur laboral”

L’etapa curricular dels alumnes de grau i màster de l’EUSS acaba amb la realització d’un projecte, on posen en pràctica els conceptes apresos durant la seva formació, un repte que ajuda a aproximar-los al món professional. El Dr. José María Ruiz, Cap del Departament de Projectes, treballa de prop amb ells, per acompanyar-los en el procés d’aprenentatge que suposen aquests projectes, i ens parla dels beneficis que els aporten i els reptes del Departament.

Què destaquen els alumnes dels seus projectes de graus i màster?

La majoria s’adona de tot el que han après i del que són capaços de fer amb una mica de guiatge.

Quins són els temes que desperten més interès en els estudiants?

Els temes depenen molt de l’especialitat dels alumnes. Els de Mecànica se centren més en el disseny de mecanismes i dispositius i projectes d’instal·lacions; els d’Organització, en plans d’empreses i millores dels processos productius; els d’Electrònica, en nous dispositius i aplicacions relacionats amb l’IOT; i els d’Electricitat, en instal·lacions de BT i centres de transformació i automatització.

Fins a quin punt els treballs dels alumnes encaixen amb la realitat laboral que trobaran en el món empresarial?

És un primer contacte molt interessant en el qual l’alumne veu les dues vessants alhora: la de l’enginyer i la del client. El seu tutor vetllarà perquè el nivell d’exigència sigui similar al que trobaria fora de la Universitat, amb la puntualització de què el tema econòmic no és un condicionant decisiu (excepte potser pels d’Organització).

Quins són els reptes més immediats del Departament de Projectes?

Hem de millorar el procés d’avaluació perquè sigui més eficient i transparent i evitar possibles greuges comparatius i, per altra banda, ens agradaria potenciar encara més els TFGs en col·laboració amb empreses i els de Recerca.

Com s’assessora els alumnes per al desenvolupament dels projectes?

Els tutors mantenen reunions periòdiques amb els estudiants de manera individualitzada. En aquestes reunions, s’avalua el que l’estudiant ha fet i se li indica per on ha de continuar i on no val la pena perdre més temps. La feina principal l’ha de fer el projectista, però el tutor li ha de facilitar el camí, donant-li referències a consultar o descartant opcions no viables; el que no pot fer el tutor és resoldre el problema, la solució definitiva l’ha de decidir l’estudiant.

Com poden ajudar a la projecció laboral futura dels alumnes aquests treballs de final de grau/màster?

Tenint en compte que el TFG potser és una primera presa de contacte amb el món professional per a aquells que encara no han fet pràctiques, si l’alumne treballa el seu projecte seguint les indicacions del tutor i respectant tots els requeriments que posem, ja té molt de guanyat: sabrà documentar i deixar per escrit una proposta d’enginyeria, exposar-la davant d’altres companys o del client, quins són els aspectes més rellevants en cada moment i fer una planificació amb uns terminis fixats, entre d’altres.

Com ajuden a reforçar les competències específiques que han adquirit els alumnes durant els estudis?

Precisament, és en el TFG on es posen en pràctica aquestes competències i és una mena “d’examen final global”. És el moment d’adonar-se per a què serveix tot el que s’ha après.

Quines portes pot obrir el treball de final d’estudis als alumnes per al seu futur laboral?

Pot obrir moltes portes. En aquest sentit, el més recomanable seria fer el TFG en la modalitat de pràctiques no curriculars en una empresa, doncs és una bona excusa per treballar en tot un projecte i tocar diferents àrees o departaments de l’empresa per saber en quin s’encaixa millor. D’altra banda, també hi ha la possibilitat de triar un tema per al TFG relacionat amb una possible feina futura i, així, començar a familiaritzar-se i conèixer les empreses del sector. Sigui quina sigui la manera, el TFG ha de ser la connexió natural entre els estudis i el món professional.

13es edicions del Pre-Ocupa’t i de les jornades de Cultura Emprenedora

El passat dimecres 15 de novembre es va celebrar la 13a Jornada Pre-Ocupa’t a l’EUSS.  En aquesta ocasió, les empreses que ens van acompanyar per a explicar el seu projecte i productes i quin perfil d’Enginyer busquen incorporar a les seves organitzacions van ser:

  • Pujolasos: Àngel Pujolasos, CEO de l’empresa dedicada al packaging en fusta.
  • Pilz: Josep Centeno, Consultant and Training Manager, va presentar l’empresa familiar nascuda a Stuttgart, que es dedica a donar solucions a escala global d’automatització segura de tot tipus de maquinària en tot tipus de sectors.
  • Switch Audiovisuals Productions: Pol Roca, antic alumne de l’EUSS i CEO de l’empresa, que es dedica a realitzar produccions tècniques audiovisuals per a esdeveniments.
  • Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U.: Montse Franquesa, Responsable de Selecció de l’empresa.

Tots ells van destacar l’actitud com a element principal a l’hora de seleccionar els seus treballadors, amb bagatge tècnic però sempre amb motivació i ganes.

En finalitzar les quatre presentacions, es va obrir un torn de preguntes. Les empreses van donar resposta a les qüestions i van confirmar que hi ha dificultats per trobar els perfils que busquen. Les empreses també s’han d’adaptar al mercat professional, treballant per projectes per a poder captar i retenir talent. En perfils júnior valoren molt el fet d’haver realitzat pràctiques en empreses si no es té experiència professional. Aquest últim aspecte és un punt positiu i fort en les candidatures dels futurs enginyers.

Pre-Ocupa’t 2017

També en relació amb el futur laboral dels alumnes, el passat dimecres 18 d’octubre es va celebrar a l’EUSS la 13a Jornada de Cultura Emprenedora. Un espai d’apropament entre emprenedors, serveis i recursos per a emprenedors i alumnes de l’EUSS que poden tenir una altra sortida laboral en crear la seva pròpia empresa i, a més, a la seva mida. En aquesta edició ens van acompanyar els següents ponents:

  • Ferran Serrano, CEO d’iDeeFe and Wits.
  • Mario Pareja, Consultor de Reempresa.
  • Albert Riba, emprenedor, empresari, col·laborador en mitjans de comunicació i autor de llibres.
  • Llorenç Servera, professor de l’EUSS, va presentar l’empresa Proton Future, creada per Cristina Oliva, Directora Comercial i alumni de Grau en Enginyeria Organització Industrial de l’EUSS, i Miquel Jové, Director General.
  • Cristina Olmos, d’Enginyers de Barcelona, va introduir el programa de Mentoria que ofereixen als seus col·legiats.

Tots ells van presentar diferents projectes d’emprenedoria com a inspiració per als actuals alumnes. En finalitzar totes les presentacions, hi va haver un torn obert de preguntes on els assistents van fer arribar les seves qüestions als diferents participants.

Podeu consultar més informació sobre les ponències del Pre-Ocupa’t 2017 i de Cultura Emprenedora 2017 per conèixer els detalls explicats als alumnes.

13a Jornada Pre-Ocupa’t 2017

El dimecres 15 de novembre es va celebrar la 13a Jornada Pre-Ocupa’t a l’EUSS.  En aquesta ocasió les empreses que ens van acompanyar per a explicar el seu projecte i productes i quin perfil d’Enginyer busquen incorporar a les seves organitzacions van ser:

Pujolasos: Àngel Pujolasos, CEO de l’empresa que es dedica al packaging en fusta va comentar que un tret important i diferencial dels seus col·laboradors ha de ser la seva actitud. Els perfils que necessiten dins la seva empresa en aquests moments són  Enginyers de producte i d’Innovació.

Pilz: Josep Centeno, Consultant and Training Manager va presentar l’empresa familiar nascuda a Stuttgart que es dedica a donar solucions a nivell global d’automatització segura de tot tipus de maquinària en tot tipus de sectors. Va centrar-se en el tema dels robots col·laboratius i els mètodes col·laboratius de treball en contraposició amb els robots industrials. Actitud i implicació és el que busquen en els seus col·laboradors, no només coneixements.  El seu nou lema és anar a treballar a gaudir.Switch Audiovisuals Productions: Pol Roca antic alumne de l’EUSS i CEO de l’empresa que es dedica a realitzar produccions tècniques audiovisuals per a esdeveniments tan corporatius com congressos i fires fins a festivals de música arreu del món. En aquests moments estan buscant un Enginyer, proactiu, amb actitud, amb bagatge tècnic però que tingui motivació per aprendre altres vessants com la comercial o com la de Project Management. i disposat a viatjar.Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U.: Montse Franquesa, Responsable de Selecció de l’empresa també posa l’accent en l’actitud dels candidats a tenir en compte a l’hora de comptar amb ells. Valoren candidats amb orientació als resultats i al futur, que siguin capaços de fer un seguiment de costos i capaços de complir terminis, amb capacitat de lideratge, de comunicació i de crear networking. Bosch treballa en diferents àrees: Electrodomèstics, Energia, Tecnologia Industrial i Automoció. En aquests moments estan buscant estudiants en pràctiques que tinguin ganes de conèixer el món laboral en departaments d’I+D, de programació en Labview, de Disseny, de Compres o de Riscos Laborals. Un punt molt important és el nivell d’anglès que ha de ser alt.

Al finalitzar les quatre presentacions es va obrir un torn obert de preguntes. Les empreses donen resposta a les qüestions i confirmen que hi ha dificultats per trobar els perfils que busquen.També s’han d’adaptar al mercat professional treballant per projectes per a poder captar i retenir talent. En perfils júnior valoren molt el fet d’haver realitzat pràctiques en empreses si no es té experiència professional. Aquest últim aspecte és un punt positiu i fort en les candidatures dels futurs Enginyers.

13a Jornada Cultura Emprenedora 2017

El dimecres 18 d’octubre de 2017 es va celebrar a l’EUSS la 13a. Jornada Cultura Emprenedora. Un espai d’apropament entre emprenedors, serveis i recursos per a emprenedors i alumnes de l’EUSS que poden tenir una altra sortida laboral en crear la seva pròpia empresa, i a més a la seva mida.

En aquesta edició ens van acompanyar:

Ferran Serrano CEO d’iDeeFe and Wits. Va comentar que la seva empresa és la suma d’intuïció + casualitat i va transmetre la idea que el fracàs no existeix, l’aprenentatge és continu.

Mario Pareja, Consultor de Reempresa, va presentar la iniciativa per a la compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. Va comentar que el principal motiu de cessió d’empreses és la jubilació i el perfil de reemprenedors és en la seva majoria homes entre 41 i 50 anys que tenen dificultats en reincorporar-se al món laboral.

Albert Riba, emprenedor, empresari, col·laborador en mitjans de comunicació i autor de llibres va parlar del cicle vital de les persones, importen les persones, no tant els projectes. L’actitud emprenedora ha d’integrar la visió, la passió, l’acció i la solució. Només s’aprèn amb prova-error.

Llorenç Servera, professor de l’EUSS va presentar l’empresa Proton Future, empresa creada per Cristina Oliva, Directora Comercial i alumni de Grau en Enginyeria Organització Industrial de l’EUSS i Miquel Jové, Director General. Els seus impulsors no van poder assistir per poder portar a terme un projecte europeu de la seva empresa. Com molts emprenedors ens han comentat en totes les edicions, l’emprenedoria et demana temps i esforç.

Cristina Olmos d’Enginyers de Barcelona va introduir el programa de Mentoria que ofereixen als seus col·legiats per a fomentar el desenvolupament professional dels enginyers en les primeres etapes de la seva trajectòria, davant un canvi d’orientació o amb el propòsit d’iniciar un projecte sigui d’emprenedoria o a nivell tècnic.

En finalitzar totes les presentacions hi va haver un torn obert de preguntes on els assistents van fer arribar les seves qüestions als diferents participants.

Ramon Comellas, president de CIRCUTOR: “Les empreses que vulguin ser respectuoses amb el medi ambient hauran d’estudiar com fer un ús eficient de l’energia”

CIRCUTOR es una empresa que porta més de 40 anys treballant en el disseny i fabricació d’equips destinats a millorar l’eficiència energètica. Ramon Comellas, el seu president, ens parla en aquesta entrevista sobre Indústria 4.0, digitalització, energia i la col·laboració amb l’EUSS.

CIRCUTOR ha adoptat com a “claim” el concepte d’“Indústria 4.0”. Té relació amb la “re invenció” del sector industrial?

El concepte “Indústria 4.0” fa referència a com la indústria està redibuixant els seus processos. Es tracta d’incorporar diferents elements a la indústria actual: eines com l’optimització dels processos (amb tècniques Lean Manufacturing, per exemple), la incorporació de dispositius de camp (sensors/actuadors) amb noves funcionalitats, una major connectivitat a tots els nivells i, sobretot, eines d’alt nivell (software/serveis) que per mitjà de l’anàlisi dels elements anteriors no només ofereixen informació (que no és el mateix que oferir “dades”), sinó que a més prenen decisions i actuen per si mateixos.

Evidentment, en tot aquest procés l’element clau i cohesionador és la tecnologia. Les eines que CIRCUTOR aporta al món de la “Indústria 4.0” faciliten la recollida de dades, la seva traducció a informació útil i la presa de decisions en el vessant energètic, que és l’àrea en la qual hem acumulat experiència al llarg de gairebé 45 anys.

El resultat de tot això: una eficiència més gran de la indústria.

Un altre tret identificatiu de CIRCUTOR és la digitalització. Fins a quin punt creu que és determinant aquest aspecte en el sector industrial dels propers anys?

El terme “Indústria 4.0” i la “digitalització” són dos termes que van agafats de la mà. Considerem que la “Indústria 4.0” no seria possible sense la digitalització dels processos industrials, tal com comentava.

Amb l’evolució dels sistemes de comunicació i l’aparició d’Internet, a finals dels anys 90 les empreses van començar a digitalitzar alguns dels seus processos (tot i que en aquell moment no s’anomenava d’aquesta manera). Eines com les pàgines web permetien estar en contacte amb l’entorn per mitjà de sistemes digitals, i d’altres com els CRM o els ERP, que permeten gestionar el contacte amb els clients o bé gestionar els seus recursos (matèries primeres, estocs…).

Fent una anàlisi del sector industrial, en el qual tenim una llarga trajectòria, i de la gestió que s’hi fa de les fonts energètiques, ens hem adonat que l’energia elèctrica és un component important en la despesa industrial.

Les necessitats de la indústria en aquest àmbit passen per disposar d’eines per al control en temps real del consum energètic, l’avaluació dels costos productius a peu de màquina, la detecció d’incidències en temps rècord i preferiblement la seva predicció, i per assegurar la disponibilitat de la font de subministrament per tal de no tenir aturades. Tots aquests conceptes són impossibles de controlar llevat que existeixin eines que permetin tenir connectivitat real i contínua. És aquí on CIRCUTOR ha aportat el “component digital”.

Des del punt de vista que la despesa en energia és habitualment una de les principals fonts de cost, i que tot apunta al fet que en el futur anirà en augment, és una assignatura obligatòria per a l’empresa, des de diversos punts de vista: aquelles que vulguin sobreviure en el mitjà i llarg termini es veuran obligades a monitorar i proposar contínuament formes de reduir els costos (o de contenir-los); aquelles que vulguin ser respectuoses amb el medi ambient hauran d’estudiar com fer un ús eficient de l’energia; l’aparició de nous estàndards i normatives en matèria d’eficiència forçaran el desenvolupament aquest tipus de competències en l’entorn de l’empresa; etc.

Durant aquest any 2017, han rebut el primer premi de projectes d’eficiència energètica dins del context dels premis iElektro. El producte premiat és el MyEBOX. Què ens pot explicar sobre aquest producte en particular?

Molt en línia amb tot això, es tracta de nou d’un producte en el qual hem aconseguit innovar, aportant una nova dimensió (de fet, una dimensió digital) a un producte àmpliament utilitzat en la gestió d’instal·lacions elèctriques.

Com passa moltes vegades, el fet d’escoltar un client ens dóna idees de com podem ajudar-lo a solucionar un problema. Aquest va ser concretament l’origen de MyEBOX.

Es tracta d’una solució que consta d’un analitzador de xarxes elèctriques combinat amb una aplicació per a mòbil o altres suports, i una plataforma en el núvol en la qual s’emmagatzema i analitza la informació recollida per l’analitzador. Aquest sistema permet realitzar auditories energètiques de forma remota. No només permet fer mesures en camp, sinó també preveure intervencions en la instal·lació de forma més ràpida, prendre millors decisions i de forma més àgil i, sobretot, estalviar temps i recursos en el procés.

Parlant d’eficiència energètica, l’any passat CIRCUTOR va signar un acord amb NISSAN per promoure la mobilitat elèctrica. En què consisteix?

Si bé CIRCUTOR ven els seus productes a moltes empreses que fabriquen cotxes elèctrics, l’acord amb NISSAN ha sigut molt important per a nosaltres per la posició que té de lideratge en el mercat del cotxe elèctric i la possibilitat d’accedir als mercats mundials on té presència la marca.

Com ja sap pel seu vincle amb el Consell Empresarial Assessor, a l’EUSS es treballa la dimensió integral de la persona, no només la de l’enginyer. Quina importància atribueix a aquesta altra dimensió?

CIRCUTOR és una empresa amb un marcat caràcter tècnic. Gran part de la plantilla té una base acadèmica provinent del món de l’enginyeria. La veritat és que fa uns anys consideràvem que per a dissenyar, produir i comercialitzar un producte tècnic era necessari un perfil imminentment tècnic. Però el cert és que a la velocitat a la qual canvia el món, i fent un símil amb el món de la matemàtica, aquesta és una condició necessària però no suficient.

Si bé tot canvia cada vegada més ràpida, a casa nostra tenim uns valors que hem definit i que no volem que canviïn, com són el treball en equip, les persones com a valor en si mateix, la proximitat al client, l’austeritat, la integritat i transparència, la creació de futur i la passió per la innovació.

CIRCUTOR col·labora també amb l’EUSS cedint material i aportant la seva experiència en el sector de l’energia. Què diria que aporta la transferència de coneixements Empresa-Universitat?

Per a nosaltres és molt important que els alumnes coneguin els nostres productes, ja que en un món on les tecnologies canvien tan ràpidament és important que les escales treballin sempre amb els productes més innovadors que s’estan presentant al mercat.

Ens consta que CIRCUTOR participa activament a fires internacionals (com ara, recentment, IBS a París o SEPEM a Angers). Creu que encara avui tenen un paper rellevant aquests esdeveniments des de la perspectiva de mercat o de coneixement de noves tendències?

El cert és que fa uns anys ens plantejàvem si amb l’aparició d’Internet, que en definitiva facilita l’accés a tot tipus d’informació sense haver-se de moure de la cadira, les fires internacionals seguirien tenint sentit.

Hi ha dos motius que fan que sigui important tenir presència en una fira, com pot ser la possibilitat de parlar personalment amb molts dels nostres clients sense la necessitat de desplaçar-se a casa seva, com podria ser el cas de la fira de Hannover, visitada per molts dels nostres clients. També és una bona oportunitat quan es vol obrir un nou mercat en un país, ja que ofereix la possibilitat de donar-se a conèixer.

Per aquest motiu, com fem cada any, el 2017 no ha estat una excepció, i hem estat presents en cites internacionals com Hannover Messe (Alemanya), Expoelectrica (Mexic), Energetab (Polonia), Elektro (Russia), IBS (França), SEPEM (França), Electric (Indonesia), POGEE (Pakistan), i en fires espanyoles com Electro Forum o Genera.