Nova trobada de delegats locals de comunicació

El dimecres 18 d’octubre, en Joan Ramon Molero, Responsable de Promoció i Comunicació de l’EUSS, va participar en la trobada anual de delegats locals de comunicació social de les obres salesianes de Catalunya i Balears, que va tenir lloc a la casa Salesiana Martí Codolar de la ciutat de Barcelona. Enllaç

Presentació d’un nou llibre del PDI de l’EUSS

Arash Arjomandi, filòsof i professor d’ètica professional de l’EUSS, va presentar aquest passat dilluns dia 23 d’octubre, el seu darrer llibre a la prestigiosa llibreria “La Central” del carrer Mallorca de Barcelona. 

Victòria Camps va elogiar i presentar aquest assaig d’intriga filosòfica del professor Arjomandi, deixeble de l’Eugenio Trías. El llibre, titulat: “Gozar la vida por medio de actos bellos. La actitud ética como atajo hacia la felicidad” (editorial Pre-Textos), desenvolupa aquesta máxima del seu mestre: “La felicidad constituye el fin común a todas las personas y conforma nuestro principal deber moral”. 

13a Jornada Cultura Emprenedora 2017

El dimecres 18 d’octubre de 2017 es va celebrar a l’EUSS la 13a. Jornada Cultura Emprenedora. Un espai d’apropament entre emprenedors, serveis i recursos per a emprenedors i alumnes de l’EUSS que poden tenir una altra sortida laboral en crear la seva pròpia empresa, i a més a la seva mida.

En aquesta edició ens van acompanyar:

Ferran Serrano CEO d’iDeeFe and Wits. Va comentar que la seva empresa és la suma d’intuïció + casualitat i va transmetre la idea que el fracàs no existeix, l’aprenentatge és continu.

Mario Pareja, Consultor de Reempresa, va presentar la iniciativa per a la compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. Va comentar que el principal motiu de cessió d’empreses és la jubilació i el perfil de reemprenedors és en la seva majoria homes entre 41 i 50 anys que tenen dificultats en reincorporar-se al món laboral.

Albert Riba, emprenedor, empresari, col·laborador en mitjans de comunicació i autor de llibres va parlar del cicle vital de les persones, importen les persones, no tant els projectes. L’actitud emprenedora ha d’integrar la visió, la passió, l’acció i la solució. Només s’aprèn amb prova-error.

Llorenç Servera, professor de l’EUSS va presentar l’empresa Proton Future, empresa creada per Cristina Oliva, Directora Comercial i alumni de Grau en Enginyeria Organització Industrial de l’EUSS i Miquel Jové, Director General. Els seus impulsors no van poder assistir per poder portar a terme un projecte europeu de la seva empresa. Com molts emprenedors ens han comentat en totes les edicions, l’emprenedoria et demana temps i esforç.

Cristina Olmos d’Enginyers de Barcelona va introduir el programa de Mentoria que ofereixen als seus col·legiats per a fomentar el desenvolupament professional dels enginyers en les primeres etapes de la seva trajectòria, davant un canvi d’orientació o amb el propòsit d’iniciar un projecte sigui d’emprenedoria o a nivell tècnic.

En finalitzar totes les presentacions hi va haver un torn obert de preguntes on els assistents van fer arribar les seves qüestions als diferents participants.

Primer “Dimecres de la Ciència” i Reunió del Grup de Recerca

El darrer dimecres dia 11 d’octubre es va celebrar el primer “Dimecres de la Ciència” del curs, en el qual el professor de l’EUSS, Carles Luque va explicar la seva experiència humana i científica durant l’estada Post-doctoral que va realitzar durant el passat estiu i per un període de dos mesos a la Universitat de Delaware (EUA).En Carles va estar treballant sota la supervisió d’en Prof. Donald Watson, al Departament de Química i Bioquímica, que es dedica a investigar nous mètodes per formar enllaços Carboni-Carboni. En acabar la presentació, va tenir lloc la primera reunió del Grup de Recerca del curs, en la qual es van presentar els objectius de Recerca del curs 2017-2018.

Ramon Comellas, president de CIRCUTOR: “Les empreses que vulguin ser respectuoses amb el medi ambient hauran d’estudiar com fer un ús eficient de l’energia”

CIRCUTOR es una empresa que porta més de 40 anys treballant en el disseny i fabricació d’equips destinats a millorar l’eficiència energètica. Ramon Comellas, el seu president, ens parla en aquesta entrevista sobre Indústria 4.0, digitalització, energia i la col·laboració amb l’EUSS.

CIRCUTOR ha adoptat com a “claim” el concepte d’“Indústria 4.0”. Té relació amb la “re invenció” del sector industrial?

El concepte “Indústria 4.0” fa referència a com la indústria està redibuixant els seus processos. Es tracta d’incorporar diferents elements a la indústria actual: eines com l’optimització dels processos (amb tècniques Lean Manufacturing, per exemple), la incorporació de dispositius de camp (sensors/actuadors) amb noves funcionalitats, una major connectivitat a tots els nivells i, sobretot, eines d’alt nivell (software/serveis) que per mitjà de l’anàlisi dels elements anteriors no només ofereixen informació (que no és el mateix que oferir “dades”), sinó que a més prenen decisions i actuen per si mateixos.

Evidentment, en tot aquest procés l’element clau i cohesionador és la tecnologia. Les eines que CIRCUTOR aporta al món de la “Indústria 4.0” faciliten la recollida de dades, la seva traducció a informació útil i la presa de decisions en el vessant energètic, que és l’àrea en la qual hem acumulat experiència al llarg de gairebé 45 anys.

El resultat de tot això: una eficiència més gran de la indústria.

Un altre tret identificatiu de CIRCUTOR és la digitalització. Fins a quin punt creu que és determinant aquest aspecte en el sector industrial dels propers anys?

El terme “Indústria 4.0” i la “digitalització” són dos termes que van agafats de la mà. Considerem que la “Indústria 4.0” no seria possible sense la digitalització dels processos industrials, tal com comentava.

Amb l’evolució dels sistemes de comunicació i l’aparició d’Internet, a finals dels anys 90 les empreses van començar a digitalitzar alguns dels seus processos (tot i que en aquell moment no s’anomenava d’aquesta manera). Eines com les pàgines web permetien estar en contacte amb l’entorn per mitjà de sistemes digitals, i d’altres com els CRM o els ERP, que permeten gestionar el contacte amb els clients o bé gestionar els seus recursos (matèries primeres, estocs…).

Fent una anàlisi del sector industrial, en el qual tenim una llarga trajectòria, i de la gestió que s’hi fa de les fonts energètiques, ens hem adonat que l’energia elèctrica és un component important en la despesa industrial.

Les necessitats de la indústria en aquest àmbit passen per disposar d’eines per al control en temps real del consum energètic, l’avaluació dels costos productius a peu de màquina, la detecció d’incidències en temps rècord i preferiblement la seva predicció, i per assegurar la disponibilitat de la font de subministrament per tal de no tenir aturades. Tots aquests conceptes són impossibles de controlar llevat que existeixin eines que permetin tenir connectivitat real i contínua. És aquí on CIRCUTOR ha aportat el “component digital”.

Des del punt de vista que la despesa en energia és habitualment una de les principals fonts de cost, i que tot apunta al fet que en el futur anirà en augment, és una assignatura obligatòria per a l’empresa, des de diversos punts de vista: aquelles que vulguin sobreviure en el mitjà i llarg termini es veuran obligades a monitorar i proposar contínuament formes de reduir els costos (o de contenir-los); aquelles que vulguin ser respectuoses amb el medi ambient hauran d’estudiar com fer un ús eficient de l’energia; l’aparició de nous estàndards i normatives en matèria d’eficiència forçaran el desenvolupament aquest tipus de competències en l’entorn de l’empresa; etc.

Durant aquest any 2017, han rebut el primer premi de projectes d’eficiència energètica dins del context dels premis iElektro. El producte premiat és el MyEBOX. Què ens pot explicar sobre aquest producte en particular?

Molt en línia amb tot això, es tracta de nou d’un producte en el qual hem aconseguit innovar, aportant una nova dimensió (de fet, una dimensió digital) a un producte àmpliament utilitzat en la gestió d’instal·lacions elèctriques.

Com passa moltes vegades, el fet d’escoltar un client ens dóna idees de com podem ajudar-lo a solucionar un problema. Aquest va ser concretament l’origen de MyEBOX.

Es tracta d’una solució que consta d’un analitzador de xarxes elèctriques combinat amb una aplicació per a mòbil o altres suports, i una plataforma en el núvol en la qual s’emmagatzema i analitza la informació recollida per l’analitzador. Aquest sistema permet realitzar auditories energètiques de forma remota. No només permet fer mesures en camp, sinó també preveure intervencions en la instal·lació de forma més ràpida, prendre millors decisions i de forma més àgil i, sobretot, estalviar temps i recursos en el procés.

Parlant d’eficiència energètica, l’any passat CIRCUTOR va signar un acord amb NISSAN per promoure la mobilitat elèctrica. En què consisteix?

Si bé CIRCUTOR ven els seus productes a moltes empreses que fabriquen cotxes elèctrics, l’acord amb NISSAN ha sigut molt important per a nosaltres per la posició que té de lideratge en el mercat del cotxe elèctric i la possibilitat d’accedir als mercats mundials on té presència la marca.

Com ja sap pel seu vincle amb el Consell Empresarial Assessor, a l’EUSS es treballa la dimensió integral de la persona, no només la de l’enginyer. Quina importància atribueix a aquesta altra dimensió?

CIRCUTOR és una empresa amb un marcat caràcter tècnic. Gran part de la plantilla té una base acadèmica provinent del món de l’enginyeria. La veritat és que fa uns anys consideràvem que per a dissenyar, produir i comercialitzar un producte tècnic era necessari un perfil imminentment tècnic. Però el cert és que a la velocitat a la qual canvia el món, i fent un símil amb el món de la matemàtica, aquesta és una condició necessària però no suficient.

Si bé tot canvia cada vegada més ràpida, a casa nostra tenim uns valors que hem definit i que no volem que canviïn, com són el treball en equip, les persones com a valor en si mateix, la proximitat al client, l’austeritat, la integritat i transparència, la creació de futur i la passió per la innovació.

CIRCUTOR col·labora també amb l’EUSS cedint material i aportant la seva experiència en el sector de l’energia. Què diria que aporta la transferència de coneixements Empresa-Universitat?

Per a nosaltres és molt important que els alumnes coneguin els nostres productes, ja que en un món on les tecnologies canvien tan ràpidament és important que les escales treballin sempre amb els productes més innovadors que s’estan presentant al mercat.

Ens consta que CIRCUTOR participa activament a fires internacionals (com ara, recentment, IBS a París o SEPEM a Angers). Creu que encara avui tenen un paper rellevant aquests esdeveniments des de la perspectiva de mercat o de coneixement de noves tendències?

El cert és que fa uns anys ens plantejàvem si amb l’aparició d’Internet, que en definitiva facilita l’accés a tot tipus d’informació sense haver-se de moure de la cadira, les fires internacionals seguirien tenint sentit.

Hi ha dos motius que fan que sigui important tenir presència en una fira, com pot ser la possibilitat de parlar personalment amb molts dels nostres clients sense la necessitat de desplaçar-se a casa seva, com podria ser el cas de la fira de Hannover, visitada per molts dels nostres clients. També és una bona oportunitat quan es vol obrir un nou mercat en un país, ja que ofereix la possibilitat de donar-se a conèixer.

Per aquest motiu, com fem cada any, el 2017 no ha estat una excepció, i hem estat presents en cites internacionals com Hannover Messe (Alemanya), Expoelectrica (Mexic), Energetab (Polonia), Elektro (Russia), IBS (França), SEPEM (França), Electric (Indonesia), POGEE (Pakistan), i en fires espanyoles com Electro Forum o Genera.