Edulearn 2016 Barcelona

Els dies 4, 5 i 6 de juliol es va celebrar a Barcelona l’Edulearn 2016 un dels congressos més importants d’Europa en matèria d’educació, recerca i innovació.

Els professors de l’EUSS, Antoni Pérez, Àngel Borrell, Carlos Pellitero i Llorenç Servera, de l’assignatura de Física Elèctrica de primer curs, van presentar un article sobre l’avaluació de les competències específiques, mitjançant una prova pràctica.ModelExamen

La novetat radica en el fet que, per aprovar la part teòrica de l’assignatura, fins ara es feia a través de parcials, i ara es fa al laboratori amb una part teòrica i l’altra de pràctica. D’aquesta manera es veuen reforçades les dues competències a la vegada.

Us deixem l’article dels professors.

Relaxació magnètica en cadenes antiferromagnètiques de {Tb(a-fur)3}n

Els imants moleculars unidimensionals (anomenats en anglès Single-Chain Magnets) s’estan investigant intensament en l’actualitat per les seves propietats físiques fonamentals, així com per la seva possible aplicació en emmagatzematge d’informació d’alta densitat, computació quàntica, interruptors moleculars, magneto-òptica, etc.

Aquesta setmana, la investigadora de l’EUSS E. Bartolomé  publica en la revista J. Materials Chemistry C un treball sobre la síntesi i caracterització magnètica d’un nou imant molecular 1D basat en ió de terbi i furoats, el {Tb(a-fur)3}n. Les mesures de susceptibilitat ac realitzades a temperatures de mK en un refrigerador de dilució han permès observar la relaxació magnètica en les cadenes antiferromagnètiques d’aquest complex.44_Articulo_Bartolome_JChemC_Abril2016

Aquest treball ha estat una col·laboració amb el Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), la Universidad de Zaragoza, el Centro Universitario de Defensa (CUD) de Zaragoza, l’Institut “Petru-Poni” (Rumania) i l’Institut de Química de Chisinau (Moldàvia).[E. Bartolomé at al., “Antiferromagnètic single-chain magnet slow relaxation in the {Tb(a-fur)3}n polymer with non-Kramers ions”J. Mat. Chem. C, DOI: 10.1039/c6tc00919k  (2016)].

Experiment al Sincrotró ALBA sobre molècules de {Cr10} sobre superfícies

Dels dies 23 al 30 d’abril la investigadora de l’EUSS E. Bartolomé va participar en un experiment a la línia BOREAS del Sincrotró ALBA (Barcelona). L’objectiu era estudiar el comportament magnètic d’unes noves molècules en forma de roda, formades per deu àtoms de crom, {Cr10}, evaporades in situ sobre diferents superfícies cristal·lines. L’experiment va ser possible gràcies al treball en equip dels investigadors de l’EUSS, la Universitat de Pàdua (Itàlia), el ICN2 (Barcelona), el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), el Centro Universitario de Defensa de Zaragoza i el personal d’ALBA.
43_Experimento_ALBA_Cr10-2

Participants en l’experiment, d’esquerra a dreta: Mirco Pinaghel, Francesco Sedona, Fernando Bartolomé, Elena Bartolomé, Julia Herrero-Albillos, Aitor Mugarza, Masoud Seyyed Fakhrabadi, Ludovica Ferrari.

 

XX Internacional Conference on Solid Compounds of Transition Elements (SCTE) Zaragoza

Dels dies 11 al 15 d’abril la professora de l’EUSS Elena Bartolomé, va participar en el  XX International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (SCTE) que es va celebrar al Paraninf de la Universitat de Saragossa, on va presentar una contribució (“Tuning the magnetic moment of Fe-phtalocyanines by oxygen dosing”), en el camp del Magnetisme Molecular sobre superfícies.42_Congres_Bartolome_SCTE_Abril2016

Aquest treball és una col·laboració entre l’EUSS, el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), la Università de Padua, el  ICN2 de Barcelona i el Sincrotró ALBA. El congrés celebrava la seva XX edició i va congregar a 220 científics.

Us adjuntem un enllaç amb més informació.

Participació a l’OMTech 2016

Els passats dies 7 i 8 d’abril, va tenir lloc a la Universidad de León, el VII Workshop de la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa).

La trobada d’aquest any, ha tractat sobre Metodologies Docents, Docència i Recerca en la Direcció d’Operacions, estant representades per 26 universitats espanyoles, amb un total de 43 experiències relacionades amb el tema a tractar.IMG_5832 (1)

El nostre professor, José López Parada, va realitzar en aquest important fòrum una ponència tractant el tema de: “Un nuevo paradigma en las operaciones industriales: La fabricación aditiva”.OMTech_Leon_Jose Lopez Parada