“Píndoles de Recerca”, una nova forma de divulgar la investigació dels docents entre els alumnes

Aquesta tercera setmana d’abril de 2015 s’han posat en marxa les “Píndoles de Recerca”, una nova iniciativa per donar a conèixer als estudiants de l’EUSS la investigació que fan els seus professors.

13_PildoraRecerca_RGamez_Abril2015

La “Píndola” consisteix en una breu presentació d’un tema concret de Recerca que es fa durant la classe, en el marc d’una assignatura relacionada amb la matèria. En aquest cas, el professor Ricard Gámez va explicar la seva recerca de tesi sobre “l’estudi de la Interacció mecànica entre xapa de acer punxonada i formigó en lloses mixtes” a l’assignatura de Resistència de Materials.

El professor Llorenç Servera és un nou doctor a l’EUSS

El 18 de Desembre de 2014 el professor Llorenç Servera va defensar la seva Tesi Doctoral a la UB, amb el títol: Elements de captació i emmagatzematge d’energies residuals del medi.

08_Tesi_LlorencServera_2014

New materials for energy storage. Carbon nanofibers decorated with MnO2 used in electrode supercap

 

Aquesta tesi tracta de fer una aportació, des del punt de vista de la nanotecnologia, al disseny dels elements per l’aprofitament de l’energia residual present en l’ambient principalment en forma tèrmica, cinètica o solar per produir energia elèctrica i emmagatzemar-la, focalitzant l’actuació en el disseny electrònic, en la recerca de noves formes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i en demostrar amb casos pràctics, la seva viabilitat tècnica. Pel que fa al emmagatzematge elèctric s’ha desenvolupat una nova tècnica per implementar supercondensadors amb materials nanoestructurats.