A l’EUSS apostem per la recerca i la innovació

Elena Bartolomé, cap del Grup de Recerca de l’EUSS

La Recerca científica és un pilar bàsic pel desenvolupament social, tecnològic i econòmic de la nostra societat. Compromesos amb aquesta idea, des de l’EUSS estem treballant per a consolidar cada vegada més l’activitat investigadora a la nostra universitat, i fer-ne partícips els nostres estudiants.

Estem convençuts de que la recerca representa un valor afegit molt destacat en la qualitat de l’educació universitària. Els investigadors, en contínua formació i treballant a l’avantguarda en els seus camps, poden explicar a classe els temes més candents del moment. Els estudiants reben així una educació actualitzada, i tenen l’oportunitat de participar activament en alguns dels projectes. És molt important mostrar als estudiants que el coneixement no és una cosa fixa, sinó que es troba en contínua revisió i millora, i que ells hi poden contribuir.

El Grup de Recerca de l’EUSS ha anat creixent al llarg dels últims anys, i actualment, compte amb 27 professors que treballen en projectes de recerca en col·laboració amb nombrosos grups internacionals i empreses.

Les línies de investigació actuals es poden agrupar en cinc grans àrees: Materials avançats (superconductors, imants moleculars, grafè, composites, materials biocompatibles, sensors…); Química (quantificació de contaminants, sensors per l’industria alimentària…); Gestió de xarxes (“Smart grids”, modelització per agents); Organització industrial; i Educació (Matemàtiques, “e-learning”, aprenentatge per projectes…).

Els reptes pel Grup de Recerca són molts. Per aquest curs 2014-2015 ens hem fixat l’objectiu principal de consolidar i difondre l’activitat investigadora del grup. En aquests moments hi ha 7 tesis doctorals en marxa, la majoria en l’àrea de l’Educació. S’estan organitzant “clusters” al voltant d’algunes línies de recerca, com ara els “Smart Grids”, i es volen habilitar alguns espais del centre com a laboratoris. A més, volem fomentar la col·laboració amb empreses i s’està sondejant la creació d’una “spin-off”… La feina que queda davant es molta, però tenim un gran equip i passió pel que fem, i esperem, de mica en mica, assolir tots aquests reptes.

_M4A3490