El professor de l’EUSS Carlos Luque publica un article a una revista d’alt impacte en el camp de la nutrició

El Dr. Carlos Luque, professor de la Universitat Salesiana de Sarrià (EUSS), ha publicat un article titulat: Enterolignans: from natural origins to cardiometabolic significance, including chemistry, dietary sources, bioavailability, and activity a la revista ‘Critical Reviews in Food Science and Nutrition’, que té un alt impacte dintre de les revistes de l’àmbit.

Aquest treball s’ha fet en col·laboració amb el grup de recerca POLYPHENOL Research Group de la Universitat de Barcelona. En aquest estudi s’ha fet una revisió de tota la informació que actualment hi ha publicada sobre unes molècules orgàniques anomenades Lignans, d’origen vegetal, i que es poden trobar –entre altres fonts– a les llavors de lli, de carabassa i d’ajonjolí, al sègol, a la soja, al bròquil, als fesols, i també en algunes baies.

Aquests compostos pateixen canvis estructurals per activitat metabòlica, una vegada són ingerits. En el cas dels mamífers aquestes conversions bio-metabòliques condueixen a dos compostos principals: l’enterodiol i l’enterolactona.  Al review podrem trobar informació útil sobre les rutes sintètiques que s’han fet al laboratori per estudiar les propietats d’aquests compostos, i també s’avalua el procés de biosíntesi per l’obtenció d’aquests.

Finalment, també es comenta les propietats nutricionals que tenen, i s’estudia els beneficis, i també possibles perjudicis, d’incloure aquestes llavors en la nostra dieta mediterrània. L’article està en open access, i per tant està disponible en aquest enllaç.

El professor de l’EUSS Àngel Borrell publica un article a la revista ‘IEEE Transactions on industrial electronics’

El Dr. Àngel Borrell, professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), conjuntament amb investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), acaben de publicar un article titulat A Sliding-Mode Control in a New Reference Frame for Three-Phase UPFR With Extended Control Range a la revista ‘IEEE Transactions on industrial electronics’.

Aquest article presenta una nova estratègia de commutació per a un rectificador de factor de potència unitari (*UPFR) que utilitza control en mode lliscant (*SMC). El *SMC tradicional en el marc natural sofreix un problema d’acoblament creuat entre controladors a causa de la tensió del punt neutre. Per a solucionar aquest problema, s’aplica una transformació no lineal per a obtenir les tensions i corrents en un nou marc de referència bidimensional. A partir de les variables transformades, s’obté un model no lineal i es dissenyen dues superfícies de mode lliscant diferents utilitzant comparadors de banda d’histèresi.

La transformació no lineal es basa en una estratègia de commutació que no sols evita el problema de l’acoblament creuat, sinó que a més injecta un tercer harmònic en el senyal de control, proporcionant un rang de control ampliat.

Com a resultat, es dissenya un *SMC que proporciona propietats rellevants com a robustesa de la tensió de sortida, ràpida resposta transitòria enfront de canvis bruscos de càrrega i caigudes de tensió de xarxa. Cal destacar la disponibilitat de resultats experimentals per a validar les aportacions teòriques d’aquest article.

El professor de l’EUSS Jordi Cruz publica un article a la revista ‘Energies’

El Dr. Jordi Cruz, professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), conjuntament amb investigadors de diversos centres universitaris de Polònia, acaben de publicar un article titulat The Biosynthesis of Liquid Fuels and Other Value-Added Products Based on Waste Glycerol—A Comprehensive Review and Bibliometric Analysis a ‘Energies’, una revista d’alta reputació internacional.

En aquest treball es caracteritzen els mecanismes i s’avalua l’eficiència dels mètodes existents, a través d’una revisió bibliogràfica extensa, per a la utilització microbiològica del glicerol residual en biocombustibles líquids, inclosos el biodièsel, el bioetanol i el biobutanol, i s’identifiquen altres vies de producció de productes de valor afegit. L’obtenció de productes de valor afegit a partir del glicerol residual determina en gran manera la millora de la viabilitat econòmica de la producció de biocombustibles i es correspon amb el model d’una economia circular sense residus ni emissions.

Els autors assenyalen que un dels principals reptes és la necessitat de millorar l’eficiència dels processos de producció en el pas a nivell de laboratori a gran escala. Finalment, apunten la necessitat de desenvolupar noves normatives legals i mecanismes de suport econòmic per facilitar aquest salt de proves en laboratoris en l’àmbit global de la indústria.