Participació d’en Marc Bracons a l’“European Rover Challenge 2023”

En Marc Bracons, un alumne de l’EUSS, ha participat en el programa “UPC Space Program”. Juntament amb el seu equip, han desenvolupat un vehicle robotitzat, conegut com a “Rover”, amb l’objectiu de realitzar exploracions al planeta Mart.

Aquest projecte va ser presentat entre el 15 i el 17 de setembre a la competició “European Rover Challenge 2023” a Kielce, Polònia. L’equip d’en Marc va ser un dels únics 25 equips seleccionats i l’únic representant espanyol en aquesta competició.

Highlight ALBA 2023: magnetisme d’un MOF incorporant 8 terres rares

Recentment, la Dra. Elena Bartolomé ha publicat un article titulat “A metal-organic framework incorporating eight different size rare-earth metal elements: toward multifunctionality à la carte”, a la prestigiosa revista Advanced Functional Materials. Aquest treball multidisciplinar ha estat realitzat en una col.laboració entre l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), l’EUSS, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (ICMA_CSIC), el Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), l’Institut de Ciència de Materials de Madrid (ICMM-CSIC), la Universitat de Southhampton i el sincrotró ALBA.

Aquest treball ha estat seleccionat com a Highlight científic del 2023 del Sincrotró ALBA.


El treball descriu el descobriment d’un mètode per sintetitzar estructures metal·loorgàniques (MOF) basades en el lligand carborà que poden incorporar qualsevol combinació desitjada de múltiples terres rares. S’han reportat les propietats òptiques, tèrmiques i magnètiques d’un MOF multimetàl·lic que, com a prova de concepte, inclou 8 ions diferents de terres rares. L’espectroscòpia XAS i XMCD a la línia BOREAS d’ALBA es va utilitzar per caracteritzar les propietats magnètiques individuals dels 8 ions. Aquest innovador mètode de síntesi permet obtenir MOFs amb multifuncionalitat “a la carta”. Aquests MOFs multimetàl·lics recentment descoberts podrien tenir aplicacions potencials en camps com la computació quàntica, la lluminiscència, la antifalsificació i la termometria

Article publicat a Simulation Modelling Practice and Theory

El Dr. Andreu Moreno acaba de publicar un article titulat “A methodology for selecting a performance-convenient ABMS development framework on HPC platforms” a la revista Simulation Modelling Practice and Theory, en col·laboració amb investigadors del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de la UAB, la UOC i l’empresa Mitiga Solutions.

La majoria dels desenvolupadors de simuladors basat en agents (ABMS) són experts en el domini específic de la simulació, però no tenen l’experiència per desenvolupar aplicacions paral·leles. Aquest article presenta una metodologia que utilitza un benchmark per ajudar els usuaris no experts a seleccionar l’entorn més adequat per generar la implementació paral·lela de millor rendiment per a un model ABMS determinat. Aquest benchmark considera les característiques comunes de les aplicacions ABMS paral·leles i inclou paràmetres per influir en els seus aspectes de rendiment rellevants.

La metodologia es basa en la definició d’un conjunt de classes de problemes que representen la majoria dels models ABMS coneguts i la realització sistemàtica d’una sèrie d’experiments per determinar quin entorn ofereix el millor rendiment per a cada classe. Aleshores, els usuaris només han d’identificar la classe que s’alinea estretament amb el seu model per prendre una decisió informada sobre l’entorn de desenvolupament adequat. La metodologia s’utilitza per avaluar els entorn de desenvolupament paral·lel ABMS coneguts (FLAME, RepastHPC i DMASON) en plataformes HPC reals. Els resultats obtinguts es validen mitjançant una aplicació real de modelització d’infeccions i seguiment de contactes.

Pòster al Colloquium Chemiometricum Mediterraneum Pàdua 2023

Del 27 al 30 de juny el Jordi Cruz va estar presentant un pòster amb títol “COMPARISON OF DIFFERENT SPECTROSCOPIC DATA AND CHEMOMETRIC TOOLS FOR DETERMINING CITALOPRAM CONTENT IN PHARMACEUTICAL TABLETS” a l’11è Colloquium Chemiometricum Mediterraneum (CCM XI 2023) a Pàdua (Itàlia), entre col·legues d’Itàlia, França i altres països. El pòster va ser realitzat amb col·laboració de Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Science.

En el pòster es presenta com fusionar dades NIR i Raman, tècniques per a seleccionar pretractament adequat de les dades, tècniques de filtratge de dades Raman i selecció de variables rellevants que ens ajudin a la determinació de citalopram en comprimits.

“Dimecres de la Ciència” dedicat al programa “Joves i Ciència”

El dimecres 22 de febrer es va celebrar el segon “Dimecres de la Ciència“ del curs 2022/23, organitzat des de l’Àrea de Recerca. En aquesta ocasió va estar dirigit a impulsar la vocació científica entre el jovent.

Es va convidar a 6 participants del programa “Joves i Ciència” a presentar el seu treball d’iniciació a la recerca realitzat el passat estiu.

Dimecres de la Ciència amb participants del programa “Joves i Ciència” de la Fundació la Pedrera.

El programa “Joves i Ciència”, de la Fundació la Pedrera, selecciona cada any 50 estudiants de 4t d’ESO de tota Catalunya amb inquietud i talent per la ciència, i els ofereix l’oportunitat de fer estades de recerca subvencionades durant tres estius. En el 1r estiu realitzen un projecte supervisat en “MónNatura Pirineus”, en el 2n una estada en un centre de recerca nacional, o de vegades internacional, i en el 3r se’ls proposa el repte de dur a terme el seu propi projecte de recerca en un centre internacional.

En aquest “Dimecres de la Ciència“, els sis convidats (Mar Carcasé, Nicolas Ducceschi, Joan Sonnenberg, Sara López, Laia Mayne i Adrià Cantanero), ens van oferir xerrades sobre tres temàtiques diferents: Biomedicina, Astrofísica i Intel·ligència Artificial.

Xerrades impartides en l’àmbit de la Biomedicina, l’Astrofísica i la IA.

En acabar els participants van rebre un Certificat de Participació i un record de l’EUSS.

Membres del programa “Joves i Ciencia” participants en el “Dimecres de la Ciència” d’esquerra a dreta, Nicolas Ducceschi, Mar Carcasé, Sara López, Adrià Cantanero, Joan Sonnenberg, i Laia Mayne), amb l’Elena Bartolomé cap de Recerca de l’EUSS.