Segon “Dimecres de la Ciència” i Reunió del Grup de Recerca del 2023-2024

Aquest dimecres 21 de Febrer es va celebrar el segon “Dimecres de la Ciència” del curs 2023-2024 organitzat des de el Departament de Recerca, dedicat a l’Àrea d’Humanitats i educació.

En primer lloc, els professors Dr. August Corrons, Dr. Keivan Amirbagheri i Dr. Andreu Moreno van presentar el seu estudi, fet amb estudiants de 1r a 4rt de l’EUSS, analitzant diferents factors (actitudinals, de control, etc.) que més influencia presenten en relació a la manifestació d’intencions dels futurs enginyers a realitzar accions sostenibles de tipus econòmic, ecològic i social.

En segon lloc, la Dra. Noemí Ruiz va presentar el disseny i experimentació d’un recorregut d’estudi i investigació pel desenvolupament professional d’estudiants amb discapacitats cognitives dins el programa formatiu de I-talent finançat amb fons Europeus a través de l’associació ONCE i gestionat des de la Càtedra d’Economia Circular del TecnoCampus.

En acabar la formació, va tenir lloc la segona reunió del Grup de Recerca del curs. Entre d’altres, en aquesta es va activar la petició de píndoles de recerca pel curs 2023-24 i es va obrir un debats de la definició de les actuals àrees de recerca i dels seus membres. S’acorda obrir un procés de revisió i actualització. Es va informar d’un acte relacionat amb la celebració del Dia de la dona i la nena a la ciència (11F) que es realitzarà el 8 de març integrat en el programa “Let’s go engineering” on participaran 50 estudiants de 5è de primària.

Exposició de resultats d’estudiants de l’EUSS al Departament de Territori sobre l’estudi de ZBE de Barcelona

El dia 21 de febrer del 2024 els estudiants Luís Arca, Joan Avram, Álvaro Herranz, Pablo Hernández, Sergio Méndez i Xico Prats dels graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i d’Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica de l’EUSS, acompanyats de la docent de l’assignatura d’Estadística Kristina Markulin, van presentar a la sala d’actes del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya els resultats dels seus estudis de les zones de baixes emissions (ZBE) que havien estat encarregats prèviament . En aquest mateix acte un grup d’estudiants del Grau d’enginyeria química d’ IQS també van exposar els seus resultats.

Daniel Fernández Ruiz-Capillas, subdirector general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial de la Generalitat de Catalunya, va destacar la complementarietat dels treballs que havien realitzat els estudiants de les dues universitats. En relació als anàlisi dels estudiants de l’EUSS va destacar la utilitat de les anàlisis horàries realitzades en relació a quan la ZBE està o no activa, l’interès de la comparació Barcelona i Sabadell (on no hi ha ZBE) així com la relació observada en el canvi en el parc automobilístic de la ciutat.

Kristina Markulin posa en valor la oportunitat que des del Departament han ofert en aquest col·laboració ja que l’estudi d’una problemàtica real permet vehicular l’aprenentatge de les tècniques estadístiques amb un context d’aplicació molt proper al que els enginyers/es es trobaran en el seu futur professional. Permet l’aparició de debats, limitacions i aspectes que en una situació fictícia és difícil que apareguin. També vol agrair la feina d’aquests estudiants, que un cop ja finalitzada l’assignatura han continuant treballant en el projecte en l’elaboració d’una memòria final conjunta i la seva presentació.

Els estudiants han valorat molt positivament l’experiència i l’oportunitat del col·laboració i impacte del seus treballs. Aquesta experiència és la prova pilot del projecte de prova de concepte LABINQUIRY (PDC2022-133812-C21) finançat per l’Agència Estatal d’Investigació on participen investigadors i docents de l’EUSS.

Article de Jordi Cruz a la revista Frontiers in Nutrition

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat: “Exploring the use of NIR and Raman spectroscopy for the prediction of quality traits in PDO cheeses” a la revista Frontiers in Nutrition, amb la professora Giorgia Stocco de la Universitat de Parma, la Dra. Laura Gómez Gomez-Mascaraque de la Teagasc Agriculture and Food Development Authority d’Irlanda amb qui també està col·laborant amb un altre projecte relacionat amb la llet i amb el Dr. Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Sciences amb qui treballa habitualment.

En aquest treball es comparen dos enfocaments quimiomètrics diferents, mitjançant un mètode bayesià, Partial Least Square Regresion (PLS), per a la predicció de la composició química i les propietats de textura del Grana Padano i Parmigiano Reggiano mitjançant l’ús dels espectres NIR i Raman i així com quantificar la seva capacitat per distingir entre les dues DOP i entre els seus períodes de maduració mitjançant l’anàlisi discriminant PLS-DA.


Les Jornades TAD 2024 a l’EUSS

El grup de recerca TAD (Teoría Antropológica de lo Didáctico) ha estat desenvolupant les jornades “La Transición entre paradigmas en la enseñanza de las matemáticas y otras disciplinas” a l’EUSS des del dimecres 24 fins al divendres 26 de gener. En aquest grup d’investigació en formem part diversos docents de l’EUSS, com ara l’Ignasi Florensa, la Kristina Markulin i la Noemí Ruiz, aquesta última n’ha estat la responsable de l’organització de trobada de treball vinculat al projecte coordinat EDUParadigms, concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació per al període 2022-2026.

El projecte coordinat EDUParadigms se centra en el problema de la transició cap al paradigma pedagògic del qüestionament del món, des de l’educació infantil, primària i secundària fins a la universitat, incloent-hi la formació del professorat en els diferents nivells educatius. S’estructura en tres subprojectes segons els nivells educatius: Formació del professorat en educació infantil i primària, Formació del professorat en educació primària i secundària, i Formació a nivell universitari.

Durant la tarda del Dc. 24/01/2024 vàrem tenir l’oportunitat d’enregistrar uns petits vídeos de cada subprojecte explicats pels investigadors principals que n’estan al capdavant de cada línia de recerca

IP Francisco Javier García (Universidad de Jaén)
IP1 Jordi Cuadros (Institut Químic de Sarrià)
IP1 Marianna Bosch (Universidad de Barcelona)
Noemí Ruiz, responsable organització Jornades TAD 2024 a l’EUSS

Article de Jordi Cruz a la revista Energies

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat:”Biotechnological Valorization of Waste Glycerol into Gaseous Biofuels—A Review” a la revista Energies de l’ambit de l’enginyeria química i quimica mediombiental amb la professora Joanna Kazimierowicz d’enginyeria medioambiental de la Bialystok University of Technology.

L’EUSS disposa d’un acord d’intercanvi de professors, staff i alumnes amb aquesta universitat i aquesta col·laboració es va forjar amb una visita que aquesta professora va fer a l’EUSS el passat setembre de 2023.