Publicació d’un article de la Kristina Markulin i l’Ignasi Florensa a l’International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

La Kristina Markulin i l’Ignasi Florensa, juntament amb la Marianna Bosch, acaben de publicar un article titulat “Inquiry dynamics at the crossroads of descriptive and inferential statistics” a la revista International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

En aquest treball s’analitzen les dinàmiques d’indagació que es donen en la implementació de recorreguts d’estudi i investigació (REIs) en l’àmbit de l’estadística, la influència de les intervencions docents i el paper de les instàncies externes. També s’examina com evoluciona el propi coneixement estadístic en el que es desenvolupa una connexió entre l’estadística descriptiva i la inferencial. Els resultats d’aquest estudi suggereixen que els REIs poden contribuir a la autosostenibilitat del procés d’indagació en contrast amb altres enfocaments com, per exemple, l’ensenyament a través de projectes (PBL). Aquest estudi també posa de manifest la utilitat de mapes pregunta-resposta per analitzar la dinàmica del procés d’indagació en termes de connectivitat del coneixements implicats. Futures investigacions apunten a l’estudi de les condicions necessàries per generar més adidacticitat en les propostes de PBL.

Article Noemí Ruiz-Munzón a RACO

La Dra. Noemí Ruiz-Munzón acaba de publicar un article titulat “Adaptación de un recorrido de estudio e investigación para el desarrollo profesional de estudiantes con discapacidad cognitiva” a la Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2023, Núm. 6, dins de RACO (Revistas Catalanas con Acceso Abierto).

En aquest treball es presenten i s’analitzen les dificultats de l’experimentació d’un recorregut d’estudi i d’investigació (REI) que s’inscriu a les metodologies d’aprenentatge per indagació. Aquest REI consisteix en l’adaptació d’una proposta ja experimentada en formació del professorat d’educació infantil i primària que es va implementar el curs 2021-22 amb estudiants amb discapacitat cognitiva entre 18 i 25 anys en un curs de formació per millorar la seva inserció laboral.

S’han detectat dificultats , per exemple, en el nivell pedagògic, per a gestionar les posades en comú, en el nivell didàctic lligat a la gestió del propi REI, o les dificultats lògico-matemàtiques sorgeixen de manera visible i requereixen un tractament específic. Un dels resultats obtinguts és la necessitat d’una anàlisi més profunda del tipus d’ensenyament dels coneixements lògico-matemàtics dels estudiants amb discapacitat i en quin sentit el seu desenvolupament podria incrementar la seva autonomia en entorns laborals. En els intercanvis habituals, aquests coneixements es manegen sempre de manera implícita i, per tant, resulten invisibles (o transparents). El REI de la sala d’objectes perduts permet visibilitzar-los i possibilita el seu tractament i la millora de les capacitats dels estudiants.

Article de Jordi Cruz a la revista Frontiers in Nutrition

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat: “Exploring the use of NIR and Raman spectroscopy for the prediction of quality traits in PDO cheeses” a la revista Frontiers in Nutrition, amb la professora Giorgia Stocco de la Universitat de Parma, la Dra. Laura Gómez Gomez-Mascaraque de la Teagasc Agriculture and Food Development Authority d’Irlanda amb qui també està col·laborant amb un altre projecte relacionat amb la llet i amb el Dr. Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Sciences amb qui treballa habitualment.

En aquest treball es comparen dos enfocaments quimiomètrics diferents, mitjançant un mètode bayesià, Partial Least Square Regresion (PLS), per a la predicció de la composició química i les propietats de textura del Grana Padano i Parmigiano Reggiano mitjançant l’ús dels espectres NIR i Raman i així com quantificar la seva capacitat per distingir entre les dues DOP i entre els seus períodes de maduració mitjançant l’anàlisi discriminant PLS-DA.


Article de Jordi Cruz a la revista Energies

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat:”Biotechnological Valorization of Waste Glycerol into Gaseous Biofuels—A Review” a la revista Energies de l’ambit de l’enginyeria química i quimica mediombiental amb la professora Joanna Kazimierowicz d’enginyeria medioambiental de la Bialystok University of Technology.

L’EUSS disposa d’un acord d’intercanvi de professors, staff i alumnes amb aquesta universitat i aquesta col·laboració es va forjar amb una visita que aquesta professora va fer a l’EUSS el passat setembre de 2023.

Visita a Seül amb doble impacte

Durant el període del 3 de gener al 6 de gener, el professor Keivan Amirbagheri, cap del departament d’enginyeria d’Organització Industrial, va visitar Seül, la capital de Corea del Sud. Durant la seva visita, va tenir una reunió amb els companys de la “Dankook University” de Seül per parlar d’un projecte anomenat “Universitats per al planeta”.

A més, el 5 de gener i en el marc del congrés de la Societat d’Investigació Empresarial Interdisciplinària, va presentar el nou article acadèmic en nom dels seus col·legues Dr. August Corrons i Dr. Andreu Moreno titulat “Intenció d’aplicar accions sostenibles en la carrera futura dels estudiants: un cas pràctic d’estudiants d’enginyeria”.