Publicació conjunta dels professors Llorenç Servera i Chema Ruiz a la revista Nanotechnology

Els professors Dr. JM Ruiz i Dr. Llorenç Servera han publicat, fruit de la recerca en col·laboració entre Nanotechnology & Integrated Bio-Engineering Centre (NIBEC), Al Najah i l’ Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), l’article “Binder-free all-Carbon Composite Supercapacitors”, en el que es presenta una nova forma d’aconseguir fabricar electrodes per supercondensadors reduint l’ús de polímers, el pes i el cost final dels supercondensadors, millorant la ESR i la capacitat d’aquests components. Els elèctrodes així fabricants es poden adaptar a la forma de la superfície on s’ha d’implementar per finalment formar part de l’estructura de suport del dispositiu.

Destacar l’esforç que en condicions extremes han realitzat els investigadors de la universitat de Palestina liderats per la Dra. Sabreen Jarrar, a ells va dedicat aquest article.