L’alumne Èric Arguijo uneix art i tecnologia en el seu treball de fi de grau.

L’empresa Flock Drone Art, on ha desenvolupat el seu treball de fi de grau l’alumne Èric Arguijo, va oferir el passat 15 de juny l’espectacle ECO a la platja de Somorrostro de Barcelona. Un show de llums i colors on drons d’última generació van més enllà dels focs artificials, creant una experiència innovadora dins del món de l’entreteniment, fusionant art i tecnologia.

Es defensa el primer TFG en matèria d’igualtat de l’EUSS

El passat 10 de juny, l’estudiant Marta Buyreu Jorba, del Grau en Enginyeria en Organització Industrial, va defensar el seu treball de fi de grau (TFG), amb el títol “La igualtat de gènere en l’àmbit laboral: realitat o ficció?”. Es tracta del primer TFG que es presenta a l’EUSS en matèria d’igualtat.

L’objectiu principal del treball és evidenciar la desigualtat de gènere en el món laboral. Per entendre la desigualtat de gènere, es comença visualitzant l’evolució de les dones i el gènere al llarg de la història i s’entra en detall amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: Igualtat de gènere, encarregat d’aconseguir millores en la igualtat de drets i oportunitats entre sexes. Finalment, a partir de dades numèriques i un estudi de camp, es corrobora que tot i els avanços al llarg dels anys, la desigualtat de gènere en l’àmbit laboral continua present.

De dreta a esquerra: Dr. August Corrons (tutor del TFG), Marta Buyreu (estudiant),
Olga Vendrell (secretària del tribunal) i Dra. Jessica París (presidenta del tribunal).

El Col·legi d’Enginyers premia el millor TFG de l’àmbit de l’enginyeria

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona distingeix el millor projecte de final de grau en tots els àmbits de l’enginyeria, atorgant els Premis ENGINYERS BCN, i alhora fomentant els valors d’excel·lència d’un projecte: la qualitat, la innovació, la funcionalitat i la sostenibilitat. Ja pots enviar-nos el teu TFG, tens fins al 12 d’abril 2022. Els millors seran guardonats amb 1.000 euros i el tutor, amb 500 €. També s’atorga un accèssit, dotat amb 500 €.

• Qui pot presentar-se?

Tot l’alumnat que estigui cursant o hagi cursat un grau d’enginyeria de l’àmbit industrial i que s’hagi matriculat del Projecte de fi de grau durant l’any 2018, 2019, 2020, 2021 o 2022 de les escoles i universitats de la demarcació i àmbit competencial d’ENGINYERS BCN.

• Fins quan es pot lliurar la documentació?

Fins al 12 de maig de 2022 a les 21 h.

• On s’ha de presentar?

A la seu d’ENGINYERS BCN, Consell de Cent, 365 de Barcelona. L’horari és de dilluns a dijous de 9 a 21 hores i divendres de 9 a 14 hores.

• Com han de ser els projectes?

Han de crear resolucions innovadores a problemes o necessitats existents o aplicar millores a un producte, un procés o un servei present a les nostres vides.

• Els projectes participants seran valorats per un jurat professional, format per persones destacades del món acadèmic i professional.

Més informació, bases i inscripció.

Entrevista a Carlos Ortega, cap del departament de projectes de l’EUSS

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un repte per l’estudiant: és el moment de posar en pràctica de manera autònoma els coneixements assolits durant la carrera. En paraules del cap del departament de projectes de l’EUSS, Carlos Ortega, “el TFG és una oportunitat per desenvolupar un treball autònom sobre una temàtica motivant per l’estudiant”.

El TFG és una assignatura obligatòria per a obtenir la titulació i comprèn 12 crèdits ECTS en el Pla d’Estudis de l’EUSS.

– Com es planteja un treball de fi de grau a l’EUSS? Hi ha diferents modalitats?

Existeixen dues modalitats de TFG: Interns i externs. Els interns són TFG proposats des dels diferents departaments de l’EUSS i que es duen a terme en àmbits del propi centre. Pel que fa als externs la proposta pot venir per compte de l’estudiant o per una empresa o institució externa.

– Quins aspectes s’ha de tenir en compte abans de decidir un àmbit de treball?

En primer lloc, que t’agradi i et motivi la temàtica del teu TFG. Tot i ser una assignatura més dins del pla d’estudis, el TFG és un procés llarg i la motivació és essencial per poder arribar al final amb èxit.

També és desitjable que la temàtica escollida et permeti enfocar el teu futur, sigui cap a un àmbit professional o cap a estudis superiors.

Per últim, és recomanable que sigui un tema sobre el qual hi hagi prou bibliografia, que et permeti aprofundir en el teu treball.

– Quins criteris se segueixen per triar tutor? Quin paper juga?

Depèn, si el TFG és intern, la tutoria la sol fer la persona que proposa el treball. En qualsevol altre cas és l’estudiant, una vegada té clar la temàtica, qui li ha de proposar a la persona que vol que tutoritzi el seu treball. És molt important adreçar-se a una persona amb un perfil que s’ajusti, tant com sigui possible, a la temàtica del TFG.

La funció principal de la persona que tutoritza un TFG és la de guiar l’estudiant durant el desenvolupament del seu treball, ajudant en la planificació i verificant els avenços de forma periòdica.

S’ha de tenir molt present que la iniciativa ha de ser sempre de l’estudiant tant en les solucions suggerides com en la redacció de la memòria.

Altres funcions són la verificació de la memòria assegurant que compleix els requisits establerts i donar el vistiplau per al seu dipòsit i defensa.

– Quin repte suposa per l’alumnat el seu desenvolupament?

Són varis els reptes que afronta l’alumnat a l’hora de desenvolupar el seu TFG. Si bé el tutor o la tutora pot ajudar en la planificació, la gestió eficaç del temps suposa un repte important per l’estudiant. Per altra banda, en la majoria dels casos, el TFG és la primera vegada en què l’alumne defensa el seu treball davant un tribunal. Això fa sortir l’estudiant de la seva zona de confort i sol suposar un dels grans reptes de la carrera.

– Quin aprenentatge suposa el procés pels i les estudiants?

El TFG és un treball on l’estudiant posa en pràctica i consolida les competències treballades durant la carrera. Són vàries les competències específiques que es treballen al llarg del TFG i diferents depenent de l’especialitat.

Durant el desenvolupament del TFG l’estudiant aprèn a planificar, a trobar i relacionar informació, prendre decisions, proposar solucions, etc.

– Què és el que més  valora el Tribunal a l’hora d’avaluar un Treball final de Grau?

L’avaluació del TFG es divideix en diferents aspectes. Per una part la persona que ha tutoritzat el treball avalua la planificació i desenvolupament i té un pes sobre la nota final d’un 30%. D’altra banda, els tres membres del tribunal avaluen el contingut de la memòria, l’exposició i les respostes a les preguntes amb un 30%, 20% i 20% respectivament.

– Com s’ha de preparar la defensa?

La defensa és l’últim pas en l’elaboració del TFG. Consisteix en l’exposició oral del treball desenvolupat i un torn de preguntes per part del tribunal. L’exposició oral ha de tenir tres parts clarament diferenciades, una introducció a la temàtica, el nucli de la presentació i les conclusions. Per preparar l’exposició oral, a part de la limitació de temps (20’),  s’ha de tenir en compte el que es vol transmetre, a qui va dirigit i el nivell de coneixements sobre la temàtica del TFG. Convé preparar molt bé un fil conductor memoritzant només algunes paraules que donin peu al discurs de cada transparència. També s’ha de cuidar molt el disseny gràfic de les transparències.

Sessió Webinar de Lovato Electric amb la participació de l’EUSS

La setmana del 4 d’octubre l’empresa Lovato Electric, va fer una sessió webinar amb la participació de l’alumne de l’EUSS, Xorxe Oural, com a projectista del seu TFG amb el títol; “Automatització d’informes de consum elèctric per l’eficiència energètica”, un treball tutoritzat doblement per Víctor Gallardo com a tutor de l’EUSS i per Rebeca Sala com a tutora de Lovato Electric.

Fruit d’un conveni amb l’EUSS, ha permès a Lovato afegir al seu programa Synergy informes complets de consum energètic, relacionant les tarifes elèctriques actuals i una optimització encaminada a l’eficiència energètica.

Podeu veure la sessió completa al canal Youtube de Lovato