L’EUSS acollirà el 5è Fòrum d’infraestructures de recàrrega i vehicles elèctrics

El proper 12 de desembre l’EUSS acollirà el 5è Fòrum d’infraestructures de recàrrega i vehicles elèctrics, organitzat per la Sociedad de Técnicos de Automoción amb la col·laboració del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya i d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Es comptarà amb la presència d’empreses de primer nivell i es parlarà sobre els avenços en matèria de tecnologia i innovació. Concretament, durant el fòrum s’exposaran temes relacionats amb el present i el futur de la mobilitat elèctrica:

  • INSTITUCIONS: inversions i ajudes; estat actual implantació, vendes i futur; plans Ajuntament en emobilitat (e-busos, cotxes, mobilitat personal)
  • EXPERIÈNCIES OPERADORS: projectes e-busos; HPC, hubs de càrrega i ajut d’ESS i PV; estat d’emobilitat a Europa i avenços tecnològics (MCS,…)
  • TECNOLOGIA: reptes dels connectors industrials; monitorització de bateries i BMS; extinció d’incendis en entorns de càrrega industrial; projecte d’Ebre a Barcelona
  • EQUIPAMENT, CONTROL I GESTIÓ OPERATIVA: noves normatives europees (Eichrech, ISO15118-20,…), testeig i certificacions; gestió del Smartcharging i nous value added services.

La qualitat, un element de l’ADN de l’EUSS

Després de que l’EUSS assolís l’Acreditació Institucional el març d’aquest any, el Servei Intern de Qualitat continua la seva tasca enfocat a noves fites per garantir-ne la qualitat de la docència i els serveis vinculats pel bon funcionament del centre universitari.

D’una banda, des de juny 2023 hi ha un grup de treball amb els caps de departament i els responsables de titulació per treballar l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. Es tracta de la Comissió d’Adaptació dels Graus. Ja ha assolit una primera fita com és harmonitzar els Resultats d’Aprenentatge (RA) de les titulacions, i a partir d’ara seguirà treballant baixant al nivell de matèria per a tancar el procés en les assignatures.

Actualment també hi ha dues fites en marxa en paral·lel, com és la revisió del Manual del Sistema Gestió Intern de Qualitat (SGIQ) i dels seus processos, i la preparació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) amb la revisió dels estàndards. El tret de sortida d’ambdues tasques va ser el dimecres 27 de setembre amb una trobada a la sala de juntes per fer-ne el kick-off. Hi ha planificat tot un calendari per desenvolupar les diferents reunions de treball i està previst enllestir les feines durant el desembre, ja que a finals de gener de 2024 cal haver enviat els documents aprovats pels diferents estaments a l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB.

La revisió dels estàndards tenen lloc dins de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ), incorporant aquelles persones convidades que siguin necessàries pel bon desenvolupament del treball; mentre que la revisió dels processos del SGIQ es treballa de forma particular amb cadascuna de les persones propietàries de cada procés i l’equip del SIQ, dins de les seves reunions periòdiques.

Participació d’Elena Bartolomé en la Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics (Dallas MMM’23)

La Dra. Elena Bartolomé ha participat en la 68a Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics celebrada a la ciutat de Dallas (Estats Units) entre el 29 d’Octubre i el 3 de Novembre, on va presentar una contribució oral sobre “Magnetism of Multifunctional Metal-Orgànic Frameworks incorporating tailored combinations of rare-earth cations”.

Les estructures metalorgàniques (MOFs, en anglès) que incorporen ions de terres rares son uns materials amb un gran interès per les seves nombroses aplicacions en camps com ara la luminescència, la refrigeració magnètica i la computació quàntica. Recentment el nostre equip ha sigut capaç de sintetitzar el primer MOF multimetàlic incorporant qualsevol combinació desitjada de cations de terres rares, gràcies a la utilització de un lligand de tipus carborà. Aquesta fita obre les portes per a la investigació de “materials magnètics composicionalment complexos“, i la preparació de materials multifuncionals per a diverses aplicacions.

En la presentació al MMM, la Dra. Elena Bartolomé va presentar dos exemples seleccionats per demostrar la gran potencialitat d’aquets MOFs multimetàlics: (i) com a proba de concepte, el primer MOF capaç d’incorporar fins a vuit ions (Dy, Tb, Gd, Ce, Yb, Eu, La, Y), i (ii) la síntesis i caracterització de MOFs “autorefrigerats” {GdLn} que combinen el ió Gd amb efecte magnetocalòric amb altres lantànids, que poden funcionar com a qubits, memòries magnètiques o unitats luminescents.

Contribució a la Conferència de Química a Plovdiv: classificació de la poma per espectroscòpia de reflectació difusa VIS-NIR i einesquimiomètriques

El Dr. Jordi Cruz, juntament amb col·laboradors de Bulgaria, en G.Gergov i E.Kirilova de la Academia Búlgara de Ciències, O.Kostadinova, del Institut d’Electroquímica i Sistemes d’Energia, i K.Nikolova de la Facultat de Famàcia de la Universitat de Varna, acaben de presentar una contribució a la “12a Conferència de Química” celebrada en Plovdiv, entre els dies 12-14 d’Octubre.

El títol del pòster presentat va ser “Classificació de la poma per espectroscòpia de reflectació difusa VIS-NIR i eines quimiomètriques”.

Les pomes es troben entre les fruites més consumides a tot el món per les seves valuoses qualitats. En el treball presentat, es va presentar un estudi sobre l’aplicabilitat de l’espectroscòpia VIS-NIR, combinada amb mètodes quimiomètrics per a la classificació de diferents, varietats de pomes. L’espectroscòpia NIR té diverses avantatges en comparació amb la química convencional i altres tècniques físiques analítiques: es una tècnica no destructiva i les dades espectrals contenen informació valuosa sobre els tons de les bandes C-H i O-H, que són components estructurals crucials de les molècules de les pomes. En l’estudi, es van analitzar els espectres de reflectància difusa de tres varietats diferents de poma: Fuji, Red Star i Gala. Per aconseguir-ho, es va utilitzar un algorisme de selecció variable anomenat interval Partial Least Squares Discriminant Analysis (iPLS-DA) per identificar el millor rang espectral. El model obtingut amb aquest rang es va comparar després amb els resultats obtinguts aplicant la PLS-DA utilitzant el rang espectral VIS-NIR complet per discriminar pomes de diferents espècies.

Oberta la segona convocatòria ordinària i la convocatòria extraordinària de les Beques de la Fundació Rinaldi

El departament de l’Estudiant ha obert la segona convocatòria ordinària d’octubre de les Beques de la Fundació Rinaldi per al curs 2023-2024 per a estudiants de nou accés i trasllats d’expedients i també una convocatòria extraordinària per a estudiants de l’EUSS.

Totes les persones que van demanar beca a la primera convocatòria i les seves sol·licituds van ser denegades, entren automàticament a optar-hi.

Aquesta segona convocatòria s’obre només per a la modalitat de Col·laboració. Les sol·licituds s’hauran de lliurar presencialment a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia del 2 al 10 d’octubre 2023. Es poden consultar les bases a https://www.euss.cat/beques