Curs formació a la Comissió d’Assetjament

La Comissió d’Assetjament de l’EUSS va assistir al curs de formació, impartit per la Fundació Sorli, en perspectiva de gènere i violències masclistes per aprofundir en les desigualtats que es poden donar a l’entorn universitari i laboral amb l’objectiu de prevenir-les i/o reparar-les actualitzant el protocol existent.

La formació va seguir una metodologia molt activa, treballant casos i realitzant dinàmiques de grup amb espai per poder reflexionar i parlar sobre el que s’anava vivint a les sessions formatives.

A l’EUSS tolerància zero davant l’assetjament.

El Pla d’igualtat de l’EUSS és una realitat

El dia 10 de novembre de 2023, l’EUSS inscriu oficialment el seu primer Pla d’igualtat al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un pla d’acció que inclou un conjunt de mesures per garantir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit laboral.

L’EUSS és una institució compromesa amb la igualtat de gènere i la diversitat. Aquest Pla és una mostra de responsabilitat social, que vol contribuir a la millora de la qualitat educativa i a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

El primer Pla d’igualtat de l’EUSS té com a objectius principals:

  • Promoure una cultura organitzativa basada en el respecte, la no discriminació i la valoració de la diversitat.
  • Impulsar l’ús generalitzat d’una comunicació inclusiva.
  • Fomentar la participació equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern, la docència, la recerca, les activitats extraacadèmiques i la gestió de l’escola.
  • Prevenir i combatre qualsevol forma de violència de gènere, assetjament sexual o per raó de sexe, i garantir una atenció adequada a les víctimes.
  • Sensibilitzar i formar a tota la comunitat educativa sobre la importància de la igualtat de gènere i la diversitat com a valors transversals.
  • Aplicar la perspectiva de gènere a la docència.

Aquest Pla d’igualtat s’ha elaborat amb la participació activa de tots els agents implicats: la direcció, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis, una representació del comitè d’empresa i representants de l’alumnat.

El primer Pla d’Igualtat de l’EUSS és públic i es pot consultar a la web de la institució.

L’EUSS reparteix al nou alumnat el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament

Amb l’inici del nou curs i amb l’arribada de nou alumnat, la Comissió d’igualtat i la direcció de l’EUSS volen recordar que el centre posa a disposició del seu alumnat i del seu personal un Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, la violència masclista, i l’assetjament laboral.

Al començar el curs, es va repartir a l’alumnat de nou accés un fulletó on s’hi resumeixen els aspectes més rellevants i on s’hi explica com actuar en cas de patir o detectar una situació d’assetjament.

La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat aprova el Pla d’Igualtat de l’EUSS

El dimecres 5 de juliol es va reunir la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat per aprovar el primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Des de que es va constituir la Comissió d’Igualtat el novembre de 2019, l’elaboració d’un Pla d’Igualtat per tal de garantir una igualtat real d’oportunitats entre dones i homes sempre ha estat sobre la taula i avui per fi és una realitat.

Quan l’any 2020 es van publicar al BOE dos Reials Decrets que regulaven els plans d’igualtat (RD 901/2020) i la igualtat retributiva entre dones i homes (RD 092/2020), va sorgir la necessitat de constituir una Comissió Negociadora per liderar l’elaboració del Pla d’Igualtat. El primer pas de la Comissió Negociadora va ser fer una diagnosi de la situació actual de l’EUSS, a través de la recopilació i anàlisi de dades per tal d’identificar els punts forts i febles de la institució en matèria d’igualtat. El segon pas va ser establir propostes de millora en aquells ítems més febles i finalment, instaurar un sistema de seguiment de l’aplicació d’aquestes.  

El dia 14 de juny es va presentar la proposta de Pla d’Igualtat al Claustre, òrgan on hi estan representats tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquell mateix dia es va obrir un període d’exposició pública per tal que tothom pogués traslladar els seus comentaris i suggeriments a la Comissió Negociadora, fins al 23 de juny. Un cop incorporades les aportacions rebudes, es va procedir a l’aprovació del primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Imatge dels membres de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de l’EUSS

L’EUSS commemora el Dia Internacional de les Dones posant de manifest la discriminació algorítmica en la Intel·ligència Artificial

  • El 8 de març va tenir lloc la conferència “Perspectiva socioestadística dels biaixos de gènere en els algoritmes” a càrrec de Juliana Castañeda Jiménez, enginyera i investigadora.
  • Estudiants i personal van participar en el vídeo “Algoritmes mal educats, reflex d’una societat” per a denunciar la discriminació algorítmica que reprodueixen els estereotips i biaixos de gènere de la societat.

Sabies que la primera versió del rellotge intel·ligent d’Apple, no tenia en compte els cicles menstruals de la dona? O que hi ha algoritmes de selecció de personal de grans companyies que no assenyalen les candidatures del sexe femení? Són alguns dels exemples que personal i estudiants d’enginyeria de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) han seleccionat per a conscienciar sobre com la tecnologia, en aparença un suport per a la nostra vida quotidiana, també es contagia de la segregació per gènere.

La campanya, que s’ha traduït en un vídeo protagonitzat pel personal i l’alumnat de l’EUSS, porta per títol “Algoritmes mal educats, reflex d’una societat” i es va presentar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L’objectiu era sensibilitzar i alertar que, a vegades, les dades amb els quals s’entrena la intel·ligència artificial ja porten intrínsecs biaixos de gènere, raça o religió, el que provoca un cercle viciós de discriminació algorítmica que es repeteix en el temps.

“Hi ha intel·ligències artificials de reconstrucció d’imatges que vesteixen les dones en biquini. Fins i tot Youtube recomana els vídeos de dones esportistes per al consum eròtic!”, denuncien en el vídeo. “Sabem que els algoritmes en si mateixos impliquen un biaix, però en alguns casos poden acabar condicionant aspectes clau, ja que a vegades la tecnologia participa en la presa de decisions”, afegeixen des de la Comissió d’Igualtat de l’EUSS, els quals han liderat aquesta jornada. “Per exemple, el càlcul de riscos de les entitats bancàries per a concedir un crèdit és diferent en funció de si el beneficiari és home o dona”, apunten.

El mateix dia, a les 12 del migdia, a l’EUSS va oferir la conferència “Perspectiva socioestadística dels biaixos de gènere en els algoritmes” de la mà de l’Enginyera industrial i investigadora Juliana Castañeda Jiménez. En finalitzar, es va procedir a la presentació del vídeo. A més, durant tota la jornada es van repartir clauers amb llaços liles que s’han elaborat amb les impressores 3D del departament de Mecànica de l’EUSS.

No és la primera vegada que l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià reflexiona entorn de les diferències de gènere en diferents àmbits. L’any passat van compartir un altre vídeo protagonitzat per les estudiants i dones del personal del centre per sensibilitzar sobre les barreres invisibles que impedeixen el progrés de moltes dones en l’àmbit professional. “Estem formant als enginyers i enginyeres del futur i també és important que coneguin el que poden millorar des de l’arrel”, expliquen els membres de la Comissió d’Igualtat de l’EUSS.

Per a acabar, des de l’escola universitària es va fer una crida a corregir el problema denunciat, canviant la mirada, millorant les dades i, en definitiva, educant als algoritmes.