Els dissenys industrials de l’automoció en el punt de mira de l’EUSS amb motiu del Dia Internacional de les Dones

  • L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) ha preparat la jornada “Dissenya, inclou-me, assegura’m!” per a reflexionar amb el seu alumnat sobre si els dissenys industrials són inclusius quant a gènere.
  • La trobada és el 6 de març i comptarà representants de les empreses Fundació Línea Directa i Applus+ IDIADA.

És igual l’assegurança d’un vehicle per a un home que per a una dona? Segons l’estudi “Cotxes segurs per a tots. Anàlisi de l’accidentalitat sota una perspectiva de gènere” de la Fundació Línea Directa, el risc de la dona de sofrir una lesió cerebral molt greu és el doble que en l’home. Aquestes dades tenen molt a veure en com es dissenyen i testen els vehicles. Una reflexió que des de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) volen compartir amb els seus futurs enginyers i enginyeres, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març.

Sota el lema “Dissenya, inclou-me, assegura’m!” l’EUSS proposa una jornada destinada a totes les persones de la seva comunitat educativa, en la qual participaran representants de les empreses Fundació Línea Directa i Applus+ IDIADA. L’objectiu és reflexionar sobre si els dissenys industrials són inclusius, especialment quant a gènere.

Els futurs enginyers i enginyeres del país tenen molt a oferir en el camp de l’automoció, especialment referent a disseny i seguretat. Les dades de l’informe, que presentarà Santiago Velázquez, Director de Comunicació de la Fundació Línea Directa, així ho mostren: El risc de la dona de sofrir una fractura cranial (tipus AIS3+) és gairebé un 50% més gran. Aquestes diferències es deuen, per exemple, al fet que els Dummies, els maniquins que s’utilitzen com a test de seguretat dels vehicles, estan dissenyats seguint els estàndards masculins, quant a pes i altura.

“El nostre centre està formant a una nova generació d’enginyeres i enginyers de l’àmbit industrial. És vital que es plantegin el disseny industrial amb una mirada inclusiva”, expliquen des de la Comissió d’Igualtat de l’EUSS. Des de l’escola universitària destaquen la importància de conscienciar del paper de l’enginyeria per a canviar la mirada i treballar de manera més inclusiva a tots els nivells.

La sessió “Dissenya, inclou-me, assegura’m!”, que tindrà lloc el pròxim 6 de març a la mateixa Escola Universitària Salesiana de Sarrià, també comptarà amb la participació d’Alba Márquez Medina, enginyera de Seguretat Passiva, i Gerard Pascual Delor, Account Manager, tots dos de Applus+ IDIADA. Des de l’empresa d’enginyeria que brinda serveis de disseny, proves, enginyeria i homologació a la indústria automotriu a tot el món, es destacaran també altres factors sobre seguretat passiva en els vehicles que cal tenir en compte. De fet, la companyia presentarà els Dummies amb cos de dona que s’estan dissenyant per a aconseguir que les proves de seguretat dels vehicles siguin més inclusives i adaptin el producte a la realitat social.

Amb motiu del 8 de març, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià reflexiona cada any sobre de les diferències de gènere en diferents àmbits. L’any passat van publicar la campanya “Algorismes mal educats, reflex d’una societat”. “Com a escola universitària també hem de transmetre valors que ens permetin avançar com a societat”, conclouen des de la Comissió d’Igualtat de la EUSS.

Curs formació a la Comissió d’Assetjament

La Comissió d’Assetjament de l’EUSS va assistir al curs de formació, impartit per la Fundació Sorli, en perspectiva de gènere i violències masclistes per aprofundir en les desigualtats que es poden donar a l’entorn universitari i laboral amb l’objectiu de prevenir-les i/o reparar-les actualitzant el protocol existent.

La formació va seguir una metodologia molt activa, treballant casos i realitzant dinàmiques de grup amb espai per poder reflexionar i parlar sobre el que s’anava vivint a les sessions formatives.

A l’EUSS tolerància zero davant l’assetjament.

El Pla d’igualtat de l’EUSS és una realitat

El dia 10 de novembre de 2023, l’EUSS inscriu oficialment el seu primer Pla d’igualtat al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un pla d’acció que inclou un conjunt de mesures per garantir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit laboral.

L’EUSS és una institució compromesa amb la igualtat de gènere i la diversitat. Aquest Pla és una mostra de responsabilitat social, que vol contribuir a la millora de la qualitat educativa i a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

El primer Pla d’igualtat de l’EUSS té com a objectius principals:

  • Promoure una cultura organitzativa basada en el respecte, la no discriminació i la valoració de la diversitat.
  • Impulsar l’ús generalitzat d’una comunicació inclusiva.
  • Fomentar la participació equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern, la docència, la recerca, les activitats extraacadèmiques i la gestió de l’escola.
  • Prevenir i combatre qualsevol forma de violència de gènere, assetjament sexual o per raó de sexe, i garantir una atenció adequada a les víctimes.
  • Sensibilitzar i formar a tota la comunitat educativa sobre la importància de la igualtat de gènere i la diversitat com a valors transversals.
  • Aplicar la perspectiva de gènere a la docència.

Aquest Pla d’igualtat s’ha elaborat amb la participació activa de tots els agents implicats: la direcció, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis, una representació del comitè d’empresa i representants de l’alumnat.

El primer Pla d’Igualtat de l’EUSS és públic i es pot consultar a la web de la institució.

L’EUSS reparteix al nou alumnat el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament

Amb l’inici del nou curs i amb l’arribada de nou alumnat, la Comissió d’igualtat i la direcció de l’EUSS volen recordar que el centre posa a disposició del seu alumnat i del seu personal un Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, la violència masclista, i l’assetjament laboral.

Al començar el curs, es va repartir a l’alumnat de nou accés un fulletó on s’hi resumeixen els aspectes més rellevants i on s’hi explica com actuar en cas de patir o detectar una situació d’assetjament.

La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat aprova el Pla d’Igualtat de l’EUSS

El dimecres 5 de juliol es va reunir la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat per aprovar el primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Des de que es va constituir la Comissió d’Igualtat el novembre de 2019, l’elaboració d’un Pla d’Igualtat per tal de garantir una igualtat real d’oportunitats entre dones i homes sempre ha estat sobre la taula i avui per fi és una realitat.

Quan l’any 2020 es van publicar al BOE dos Reials Decrets que regulaven els plans d’igualtat (RD 901/2020) i la igualtat retributiva entre dones i homes (RD 092/2020), va sorgir la necessitat de constituir una Comissió Negociadora per liderar l’elaboració del Pla d’Igualtat. El primer pas de la Comissió Negociadora va ser fer una diagnosi de la situació actual de l’EUSS, a través de la recopilació i anàlisi de dades per tal d’identificar els punts forts i febles de la institució en matèria d’igualtat. El segon pas va ser establir propostes de millora en aquells ítems més febles i finalment, instaurar un sistema de seguiment de l’aplicació d’aquestes.  

El dia 14 de juny es va presentar la proposta de Pla d’Igualtat al Claustre, òrgan on hi estan representats tots els col·lectius de la comunitat universitària. Aquell mateix dia es va obrir un període d’exposició pública per tal que tothom pogués traslladar els seus comentaris i suggeriments a la Comissió Negociadora, fins al 23 de juny. Un cop incorporades les aportacions rebudes, es va procedir a l’aprovació del primer Pla d’Igualtat de l’EUSS.

Imatge dels membres de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de l’EUSS