Membres Alumni EUSS entre els nous docents del segon semestre

Durant el passat claustre el director en el seu informe en l’apartat de Recursos Humans va fer referència a les baixes i altes de personal, i va fer especial èmfasi en les noves incorporacions docents sobretot cobertes per alumni EUSS.

De la gairebé vintena de nou personal docent pel 2nS del curs 2023-2024 n’hi ha 5 graduats en diferents enginyeries per l’EUSS, alguns són reincorporacions i d’altres són de nova incorporació a la tasca docent d’assignatures dels graus d’enginyeria de l’EUSS.

També es va fer referència al procés d’acollida del personal de nova incorporació de l’EUSS, que és una nova instrucció del Procés PE04 dedicat a la Política de Personal de l’EUSS, i vol establir la sistemàtica d’acollida i acompanyament a les persones que inicien la seva col·laboració contractual amb l’EUSS.

Aquest procediment d’acollida del nou personal de l’EUSS té una taula, a mode de check-list, que serveix de guia i registre de totes les accions i elements que han de conèixer tenint trobades amb: Direcció, Administració, TIC, Cap Dept./Servei (directe), Cap Pastoral i Padrí/na per a tot el personal, i que afegeixen Cap d’Estudis, Coord. Àrea Estudiant, i Rble. Assignatura, en el cas del PDI. La figura de Padrí/na és de nova creació i té assignada la tasca més d’àmbit social però alhora vinculada al caliu dins de l’àmbit laboral.

“No siguis tu mateix”, una nova formació pel personal

La primera formació pel personal de l’EUSS es va desenvolupar el passat dimecres 25 d’octubre amb l’objectiu d’aprofundir en la realitat, inquietuds i interessos del jovent, i va anar a càrrec del filòsof Eudald Espluga, autor de “No siguis tu mateix”, tot cercant el qüestionament de l’individualisme hiperproductiu i emprenedor.

L’Eudald Espluga és un assagista i periodista cultural que l’any 2021 va publicar el llibre “No seas tu mismo. Apuntes sobre una generación fatigada”, on fa una reflexió crítica sobre la generació millennial i va crear un mapa de retalls d’una generació fastiguejada i sobreexposada als discursos d’autosuperació personal, que ha viscut com el capitalisme digital se li ficava sota la pell.
Estaven convocats els membres del professorat i del personal d’administració i serveis per conèixer els aspectes generacionals de la joventut que omple les aules del centre universitari.

El personal de l’EUSS tria els seus representants

Cada dos anys toca renovar la representació dels col·lectius PDI i PAS davant dels òrgans col·legiats del centre, com per exemple el claustre.

Ambdos col·lectius ha fet votacions entre les persones que els composen i n’han triat dos nous representants pel proper període bianual.

En el cas del PDI, les eleccions van tenir lloc el passat dimecres 4 d’octubre i van resultar-ne més votats el professor Dr. K. Amirbagheri i la professora Dra. E. Pallarés, per aquest ordre.

Els i les membres del PAS van poder triar als seus representants, una setmana més tard, el dimecres 11 d’octubre, i van ser-ne escollides la Sra. O. Vendrell i la Sra. Y. Riera.

El personal de l’EUSS passa per les urnes

El passat dimecres 8 de setembre es van celebrar les eleccions per escollir a les persones representants del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS) pels dos pròxims cursos.

Enguany, es va procedir a fer la votació en format virtual, mitjançant el programa SurveyMonkey i es va comptar amb una participació del 56% del PDI i del 94% del PAS. Cada membre del personal va haver de triar dues persones de la llista de candidats i candidates.

Finalment, les persones elegides van ser: pel que fa als representants del PDI, Elena Pallarés (amb 10 vots) i Carlos Luque (amb 9 vots), mentre Olga Vendrell (amb 10 vots) i Sara Redondo (amb 6 vots) van ser les escollides per representar al PAS.

1a trobada de la comissió del laboratori de GAU

El passat dimarts dia 10 de desembre es va reunir per primera vegada la comissió que té per encàrrec establir l’equipament necessari per al futur grau d’enginyeria de l’automoció. Aquesta comissió està formada per PDI dels departaments de Mecànica i Electrònica.

La primera reunió va servir per recollir l’opinió de persones que han cursat màsters de l’àmbit de l’automoció. En concret, hi van participar els alumni Gonzalo Lanas i Sergi Barrero que han cursat el Master in Motorsport Engineering a la universitat d’Oxford Brookes i Alberto Gómez, professor d’EPSS, que ha cursat el Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric. La informació que van aportar servirà per establir una primera proposta que serà presentada i treballada al proper Consell Empresarial Assessor. Agraïm especialment la implicació dels tres convidats que van fer aportacions de molt valor.