El personal de l’EUSS passa per les urnes

El passat dimecres 8 de setembre es van celebrar les eleccions per escollir a les persones representants del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS) pels dos pròxims cursos.

Enguany, es va procedir a fer la votació en format virtual, mitjançant el programa SurveyMonkey i es va comptar amb una participació del 56% del PDI i del 94% del PAS. Cada membre del personal va haver de triar dues persones de la llista de candidats i candidates.

Finalment, les persones elegides van ser: pel que fa als representants del PDI, Elena Pallarés (amb 10 vots) i Carlos Luque (amb 9 vots), mentre Olga Vendrell (amb 10 vots) i Sara Redondo (amb 6 vots) van ser les escollides per representar al PAS.

1a trobada de la comissió del laboratori de GAU

El passat dimarts dia 10 de desembre es va reunir per primera vegada la comissió que té per encàrrec establir l’equipament necessari per al futur grau d’enginyeria de l’automoció. Aquesta comissió està formada per PDI dels departaments de Mecànica i Electrònica.

La primera reunió va servir per recollir l’opinió de persones que han cursat màsters de l’àmbit de l’automoció. En concret, hi van participar els alumni Gonzalo Lanas i Sergi Barrero que han cursat el Master in Motorsport Engineering a la universitat d’Oxford Brookes i Alberto Gómez, professor d’EPSS, que ha cursat el Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric. La informació que van aportar servirà per establir una primera proposta que serà presentada i treballada al proper Consell Empresarial Assessor. Agraïm especialment la implicació dels tres convidats que van fer aportacions de molt valor.

“Recorreguts d’Estudi i Investigació (REI)”: curs de formació del professorat

Els Recorreguts d’Estudi i Investigació (REI) s’han proposat, en el marc de la Teoria Antropològica del Didàctic, com una eina per desenvolupar i analitzar l’aprenentatge de les persones al voltant d’un tema. El REI comença amb una qüestió inicial, que pot desembocar en altres sub-qüestions, i l’aprenentatge s’assoleix a través de la recerca activa de respostes mitjançant la consulta d’informació, l’experimentació, la interacció entre estudiants i els seus medis de validació etc.34_REI_01

Les darreres setmanes, un grup de professors de l’EUSS han seguit un curs de formació en aquesta metodologia, impartit per la Dra. Marianna Bosch (IQS, Univ. Ramon Llull), el Dr. Josep Gascón (Dep. Matemàtiques, UAB) i el professor Ignasi Florensa (EUSS), que actualment desenvolupa la seva tesi doctoral en aquest tema. Els professors es van entrenar en la realització de REIs, i van discutir l’aplicabilitat dels REIs en les seves assignatures. Aquesta metodologia s’ha aplicat ja amb èxit a Mecànica de Medis Continus i s’està duent a terme actualment a l’assignatura de Resistència de Materials a l’EUSS.

 

Jordi Cruz guanya el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB

El Dr. Jordi Cruz, professor de la EUSS, acaba de ser guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB per la seva tesi titulada: “Desenvolupament de noves metodologies d’espectroscòpia NIR en aplicacions industrials. Estudi i aplicació de tècniques d’imatge química (NIR-CI)”, en el camp de la química analítica.30_PremiExtraordinari-JCruz

El Dr. Cruz va rebre el premi en un acte celebrat el 19 de Novembre a la Casa de la Convalescència.