Publicació a la revista foods

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article a la revista foods, titulat “A Comparative Study of Benchtop and Portable NIR and Raman Spectroscopic Methods for the Quantitative Determination of Curcuminoids in Turmeric Powder ”.

Aquest treball ha estat fruit de la investigació d’en Jordi amb les companyes de la Mahidol University i amb components del Grup de Quimiometria Aplicada de la UAB.

El consum de cúrcuma augmenta contínuament a tot el món. Els curcuminoides són els principals components actius de la cúrcuma i estan associats amb nombrosos beneficis per a la salut. Una combinació de mètodes espectroscòpics i quimiometria mostra la idoneïtat pel control de la qualitat de la cúrcuma, ja que són mètodes ràpids, versàtils, amb possibilitat de portar l’instrument a la mostra i en els que no es necessita la preparació de mostres.

Es van proposar cinc models de calibratge per quantificar els curcuminoides a la cúrcuma mitjançant dispositius de sobretaula i portàtils.

Els resultats més destacables van mostrar que els models de calibratge Raman i NIR presenten un excel·lent rendiment d’informes RMSEP de 0,44% p/p i 0,41% p/p, respectivament.

A més, es van comparar els cinc mètodes suggerits (FT-IR, Raman i NIR) en termes de precisió i exactitud.

Els resultats van mostrar que a nivell predictiu no hi ha diferències significatives entre els mètodes de sobretaula i portàtils.

Aquest estudi pretén fomentar l’ús d’aparells portàtils per al control de la qualitat dels aliments in situ demostrant la seva idoneïtat per a la finalitat.

Figura 1. Esquema de preparació de mostres.

Figura 2. Anàlisi de components principals amb els diferents instruments.
Figura 3. Rectes de calibratge i validació pels diferents instruments.

Concessió de tres Projectes Nacionals de Recerca 2021 amb participació de l’EUSS

El “Ministerio de Ciencia e Innovación” va resoldre el passat 23 de juny la convocatòria 2021 de Projectes Nacionals de recerca. En aquesta convocatòria s’han concedit tres nous Projectes amb participació de l’EUSS. D’una banda, el projecte “Sensors and algorithms to optimize high moisture meat analogue production when using novel protein sources (SENSANALOG)”, liderat per la Dra. Elena Fulladosa Tomàs de l’IRTA (Instituto de Investigación y Tecnologías Alimentarias-CSIC), amb el Dr. Jordi Cruz en el Grup d’Investigació.

D’altra banda, el projecte “Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos sin conexión a red con elevada penetración de convertidores electrónicos de potencia Referencia”, liderat pels Drs. Miguel Castilla i el Dr. Luís García de Vicuña (UPC-Vilanova i la Geltrú), amb la participació del Dr. Àngel Borrell.

Finalment, també s’ha concedit el projecte que va presentar el Dr. Ignasi Florensa com a co-Investigador Principal amb el Dr. Jordi Cuadros de l’IQS. La Dra. Iria Fraga i en Dr. Víctor Martínez també formen part de l’equip d’investigadors juntament amb altres persones de l’IQS i diversos col·laboradors internacionals. El projecte de recerca consta d’una proposta d’investigació sobre didàctica a nivell universitari titulada “Condiciones para la transición entre paradigmas en la educación universitària”. Aquest projecte es va presentar en coordinació amb dos projectes més, un liderat per part de la Dra. Marianna Bosch i Dra. Berta Barquero de la UB orientat a la didàctica a nivell de secundària i l’altre liderat pel Dr. Fco. Javier García de la Universidad de Jaén dedicat pel que fa a primària i educació infantil. En la resolució les persones avaluadores van fer valdre la mida de l’equip així com l’alt nivell d’interdisciplinarietat d’aquest.

Tercera i última edició de la FISA 22 a Torí

Després de dos anys posposada a causa de la pandèmia sanitària del coronavirus, del 2 al 8 de juliol, va tenir lloc a Torí la clausura de la FISA 22. Elena Pallarés i Iria Fraga van acudir en representació de l’EUSS a aquesta trobada compartida amb les cases salesianes presents: hi havia participants de Terrassa, Horta, Ciutat Meridiana, Menorca, Osca, Montsó, Mataró, Badalona, Sarrià, Tibidabo, Ripoll, Martí Codolar, Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi. En aquesta ocasió, es van unir a aquesta edició representants salesians de Sevilla i de València. En total, van participar 29 persones.

Allotjats a la casa mare salesiana de Valdocco, a Torí, a més de la convivència, de compartir experiències i de posar en comú les realitats de cada casa, es va fer un recorregut per tots els llocs històrics en els quals va viure i va desenvolupar la seva obra Sant Joan Bosco. Es va visitar la casa materna de Becchi, el colle don Bosco, Chieri, Superga: un viatge al coneixement in situ de les diferents etapes de la seva vida unides a la seva obra salesiana. L’estada a Torí, va permetre també compartir jornades amb altres salesians: per exemple, la visita a la Basílica de Maria Auxiliadora va anar a càrrec del director de Valdocco Alejandro Guevara i l’estada temporal de la comunitat de Roma a Torí, va permetre compartir una trobada amb el rector major, Ángel Fernández Artime.

El Doctor Jordi Cruz visita la Mahidol University i la Burapha University de Tailàndia

Aquests dies previs a les vacances d’estiu han estat frenètics pel doctor Jordi Cruz, qui ha realitzat classes del curs per a doctorands de la facultat de farmàcia de la Mahidol University i de la facultat de farmàcia de la Burapha University situades a Bangkok i Chonburi (Tailàndia) respectivament, en el marc d’una beca Erasmus+ KA 107.

S’ha trobat a alumnat de doctorat i professors que han assistit a les seves dues formacions (una a cada universitat) de 5 hores amb gran motivació i ganes d’aprendre.

Dilluns va tenir una trobada informal amb 3 professores de la facultat de farmàcia de la Mahidol University per tal de parlar d’alguns aspectes relacionats amb la recerca.

La classe de dimarts va ser de base pràctica sobre com treballar amb un software per tal de poder extreure conclusions de les imatges hiperespectrals. 

Dimecres va ser un dia frenètic amb dues reunions maratonianes per tal d’establir futures col·laboracions en l’àmbit de relacions internacionals i recerca. La primera d’elles amb la degana de la facultat d’enginyeria de la Burapha University i la segona, va estar enfocada a parlar de projectes de recerca amb la degana i una professora de la facultat de farmàcia. Seguidament, els hi va fer la classe a professors de la facultat també teòric-pràctica i centrada en l’àmbit de la imatge hiperespectral.

Dijous va dedicar tot el dia a la Mahidol University per tal de treballar amb dues estudiants de doctorat, amb qui va fer assajos preliminars per a possibles estudis que acaben de dur a terme.

Han estat dies molt intensos, però molt ben aprofitats. Ara li toca agafar forces per la pròxima setmana, durant la qual visitarà la Universitat Politècnica Salesiana de l’Equador amb el professor Miquel Àngel Amer.

Amb el professorat de la Mahidol University.

L’equip d’EUSS MotorSport es passa al vehicle elèctric

Aquesta setmana l’equip d’EUSS MotorSport ha anunciat a través de les xarxes socials que abandonen el vehicle de combustió i es passen al vehicle elèctric.

Aquesta decisió suposa un nou repte per l’equip, ja que implica adaptar-se al mètode i al nivell de competició de la Formula Student i competir a la categoria d’elèctrics en lloc de la categoria de combustió. A més, aquest canvi també reduirà parcialment l’impacte mediambiental a causa del canvi de motor.

Desitgem molts èxits a tot l’equip en aquesta nova etapa!