El professor Jordi Cruz imparteix un seminari sobre l’aplicació de la quimiometria a la indústria

Dijous 24 de març, el professor Jordi Cruz va fer un seminari dirigit a les Universitats Salesianes amb estudis d’enginyeria i ciències que com l’Escola Universitària de Sarrià (EUSS) formen part de la REDTPI4.0.

El seminari va constar d’exemples reals on la quimiometria i les espectroscòpies d’infraroig proper (NIR) i l’espectroscòpia Raman tenen un paper cabdal per tal d’oferir solucions reals a la indústria farmacèutica i agroalimentària.

A la indústria farmacèutica es van tractar problemes d’alliberament de producte acabat i com accelerar-ne el control de qualitat per poder-lo alliberar abans per a ja envasar-lo, i a la indústria agroalimentària es va tractar el control de qualitat del tomàquet triturat, així com la predicció de malalties en plantes, la quantificació de plom en pols de cúrcuma, i frau alimentari en la congelació de peix mitjançant les tècniques instrumentals NIR i Raman.

El pròxim 7 d’abril a les 17 h el Dr. Miquel Àngel Amer oferirà un altre seminari dirigit també a les Universitats Salesianes en el que parlarà del control d’una fermentació malo làctica en vins mitjançant l’ús d’ultrasons. 


Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis – 1r semestre del 2021-2022

La setmana del 13 al 19 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2021-2022. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format digital: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 38,5% en l’enquesta de docència i del 28,9% en la de serveis. En els darrers semestres, s’ha detectat un lleuger descens en el nombre d’estudiants que responen les enquestes. Seguirem pendents d’aquestes dades per si es confirma una tendència a la baixa i cal realitzar alguna acció per revertir-la.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,8 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,33 a 8,62 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, amb 7,33, i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, amb 8,62, per tercer semestre consecutiu.

L’EUSS participa al Saló de l’Ensenyament 2022

Del 16 al 20 de març es va celebrar una nova edició del Saló de l’Ensenyament. Enguany, es va poder recuperar el format presencial habitual, després de fer-se en format virtual el 2020 i d’anul·lar-se al 2021 a causa de la pandèmia de la covid-19.

L’estand de l’EUSS es va situar al Pavelló 1, espai reservat per als centres que imparteixen graus universitaris. Personal i alumnat del centre van presentar l’oferta acadèmica pel curs 2022-2023.

En total més de 500 persones interessades en els graus en enginyeries industrials es van acostar a l’estand de l’EUSS.

Un cop més es va poder comptar amb la col·laboració de l’equip d’EUSS Motorsport que van cedir el seu monoplaça, el qual va captar totes les mirades de les persones assistents.

Renovació de la secció de Qualitat Docent de la web de l’EUSS

La secció de Qualitat Docent de la web de l’EUSS es renova completament!

El Servei Intern de Qualitat (SIQ) considera la web una eina fonamental per rendir comptes als diferents col·lectius que intervenen en el dia a dia de l’EUSS: estudiants, professorat, personal d’administració i serveis, òrgans de presa de decisions, empreses, futurs i futures estudiants, etc. I és amb aquesta convicció que s’ha reestructurat el contingut de la secció de Qualitat Docent i s’ha ampliat amb nova informació i més documentació.

Dins del procés d’acreditació de les titulacions oficials de l’EUSS, portat a terme durant el curs 2016-2017, el Comitè d’Avaluació Extern (CAE) va emetre una valoració de “s’assoleix en progrés d’excel·lència” de la dimensió de “Pertinença de la informació pública”. Aquesta valoració posa de manifest que la institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques dels estudis i sobre els processos de gestió que garanteixen la seva qualitat. A més, certifica que la institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes que inclouen els resultats del seguiment i de l’acreditació.

El replantejament de la secció de Qualitat docent de la web s’ha fet aprofitant l’oportunitat que suposa la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). En iniciar aquest procés, cinc anys després de l’acreditació de les titulacions, es va considerar que la secció no reflectia prou l’evolució que havia sofert el SGIQ en aquest temps.

Amb aquesta renovació, el SIQ espera guanyar en transparència informativa, així com en facilitat d’accés a la informació publicada.

El màster en Direcció d’Empreses Industrials ofereix una masterclass de com fer front al repte d’augmentar la productivitat i l’eficiència

El passat dimecres 16 de març es va realitzar una nova MasterClass dins de la 12a edició del Màster en Direcció d’Empreses Industrials. Entre els aspectes més destacables centrats en l’experiència del client que va assenyalar Iván Castelo (responsable de projectes de KARTSANA), van ser la inversió en eines necessàries perquè KARTSANA pugui continuar creixent de manera ordenada, com ara la implantació del CRM, sistema d’etiquetatge per al SAT i impressió 3D, que han fet canviar la manera de treballar.

El CRM implantat ha permès fer seguiment de les oportunitats de negoci, informació sobre el client i fer campanyes a segments de mercat específics. El sistema de Ticketing va permetre controlar, fer seguiment i contestar clients millorant la qualitat i els temps de resposta. Finalment, la incorporació de la Impressió 3D, permet agilitzar i internalitzar el procés d’elaboració de prototips i desenvolupament de productes, fent-ho més ràpid i menys costós.

Per part seva, Albert Laliena (director de producció) ens va parlar més sobre la part Operacional i de Persones, i com l’empresa va treballar d’una manera realista per fer el canvi de paradigmes i aconseguir assolir la transformació digital, des del canvi de lay-out, incorporació de Lean Manufacturing, i la Transformació Digital de tota la fàbrica on els operaris treballen amb tauletes amb dades a temps real.

Les MasterClass del Màster en Direcció d’Empeses Industrials, són sessions en què ponents de referència del món industrial, expliquen en primera persona la realitat de la gestió de diferents temàtiques d’interès i actualitat a les empreses industrials, en aquest cas al voltant de la Transformació Digital.