El professor Jordi Cruz imparteix un seminari sobre l’aplicació de la quimiometria a la indústria

Dijous 24 de març, el professor Jordi Cruz va fer un seminari dirigit a les Universitats Salesianes amb estudis d’enginyeria i ciències que com l’Escola Universitària de Sarrià (EUSS) formen part de la REDTPI4.0.

El seminari va constar d’exemples reals on la quimiometria i les espectroscòpies d’infraroig proper (NIR) i l’espectroscòpia Raman tenen un paper cabdal per tal d’oferir solucions reals a la indústria farmacèutica i agroalimentària.

A la indústria farmacèutica es van tractar problemes d’alliberament de producte acabat i com accelerar-ne el control de qualitat per poder-lo alliberar abans per a ja envasar-lo, i a la indústria agroalimentària es va tractar el control de qualitat del tomàquet triturat, així com la predicció de malalties en plantes, la quantificació de plom en pols de cúrcuma, i frau alimentari en la congelació de peix mitjançant les tècniques instrumentals NIR i Raman.

El pròxim 7 d’abril a les 17 h el Dr. Miquel Àngel Amer oferirà un altre seminari dirigit també a les Universitats Salesianes en el que parlarà del control d’una fermentació malo làctica en vins mitjançant l’ús d’ultrasons.