Nova trobada del claustre

El dimecres 14 de febrer es va fer el primer claustre del 2024, i segon del curs 2023-2024, per poder conèixer i tractar tots els temes pel correcte desenvolupament de l’activitat docent del centre.

El Dr. Ignasi Florensa, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció fent un repàs de qüestions de qualitat docent, recursos humans i igualtat. Va començar felicitant a tot el col·lectiu per la feina feta amb el desenvolupament de l’Informe de Seguiment de Centre ISC, dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com la revisió del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) i el seu Manual. Va fer extensiu el reconeixement de la bona feta que tan el Patronat com els membres UAB del Consell Mixt li havien manifestat.

El director també va repassar el capítol d’altes i baixes de personal, produït principalment pel canvi de semestre. Va aprofitar per donar a conèixer el nomenament de la Dra. Noemí Ruiz, com a cap del departament de Recerca, en substitució de la Dra. Elena Bartolomé, que el desembre de 2023 va deixar l’EUSS. Pel que fa a Igualtat, va parlar de la recent formació rebuda per la comissió d’assetjament, i va recordar l’existència d’un protocol d’assetjament per garantir un espai segur.

A continuació, en Víctor Martínez, cap d’estudis, va exposar els aspectes acadèmics rellevants a cavall entre ambdós semestres, fent un repàs de tots aquells criteris que ha de tenir present el personal docent.

Els següents punts van ser per dos serveis interns de la casa. En primer lloc, els membres del Servei Intern de Qualitat (SIQ) van explicar com havia avançat la feina de la Comissió per a l’adaptació dels Graus (CAG) al RD 822/21 i la seva represa de l’activitat per assolir les fites en els terminis proposats. També el servei de Promoció i Comunicació va donar a conèixer la programació de les activitats de promoció.

Com sempre, el claustre va acabar després del torn obert de paraula dels representants dels diferents col·lectius assistents.