Nova trobada del claustre

El dimecres 14 de febrer es va fer el primer claustre del 2024, i segon del curs 2023-2024, per poder conèixer i tractar tots els temes pel correcte desenvolupament de l’activitat docent del centre.

El Dr. Ignasi Florensa, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció fent un repàs de qüestions de qualitat docent, recursos humans i igualtat. Va començar felicitant a tot el col·lectiu per la feina feta amb el desenvolupament de l’Informe de Seguiment de Centre ISC, dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com la revisió del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) i el seu Manual. Va fer extensiu el reconeixement de la bona feta que tan el Patronat com els membres UAB del Consell Mixt li havien manifestat.

El director també va repassar el capítol d’altes i baixes de personal, produït principalment pel canvi de semestre. Va aprofitar per donar a conèixer el nomenament de la Dra. Noemí Ruiz, com a cap del departament de Recerca, en substitució de la Dra. Elena Bartolomé, que el desembre de 2023 va deixar l’EUSS. Pel que fa a Igualtat, va parlar de la recent formació rebuda per la comissió d’assetjament, i va recordar l’existència d’un protocol d’assetjament per garantir un espai segur.

A continuació, en Víctor Martínez, cap d’estudis, va exposar els aspectes acadèmics rellevants a cavall entre ambdós semestres, fent un repàs de tots aquells criteris que ha de tenir present el personal docent.

Els següents punts van ser per dos serveis interns de la casa. En primer lloc, els membres del Servei Intern de Qualitat (SIQ) van explicar com havia avançat la feina de la Comissió per a l’adaptació dels Graus (CAG) al RD 822/21 i la seva represa de l’activitat per assolir les fites en els terminis proposats. També el servei de Promoció i Comunicació va donar a conèixer la programació de les activitats de promoció.

Com sempre, el claustre va acabar després del torn obert de paraula dels representants dels diferents col·lectius assistents.

L’EUSS acull set-cents futurs enginyers i enginyeres en un inici de curs amb nova direcció

El Dr. Ignasi Florensa és el nou director de l’escola universitària, que va arrencar el curs el 12 de setembre pels i les estudiants de primer any i el 18 per la resta de cursos.

Barcelona, 18 de setembre del 2023.- L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) arrenca un nou curs acadèmic amb una reestructuració a l’equip directiu i una cohort d’estudiants a la que se li sumen 209 nous alumnes. El punt culminant d’aquesta renovació és l’arribada del Dr. Ignasi Florensa Ferrando com a nou director, en substitució del Dr. Andreu Moreno Vendrell. Els canvis en l’equip arriben en un moment d’auge per la professió. Es calcula que Espanya necessitarà incorporar 200.000 enginyers i enginyeres els propers deu anys.

Un equip renovat amb mirada al futur

El Dr. Ignasi Florensa Ferrando inicia una nova etapa com a  nou director de l’EUSS. Un canvi que no ha vingut en solitari, ja que l’equip directiu s’ha renovat també en altres càrrecs, com el nomenament del Dr. Jaime López Marco com a nou coordinador de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent, rellevant precisament a Florensa.

D’altra banda, el Dr. Víctor Martínez Junza assumeix el càrrec de cap d’estudis, prenent el relleu de Víctor Gallardo Espinal. Manoli Alcaraz Esquinas continuarà en la seva funció com a administradora, mentre que la Dra. Marta Mata Burgarolas seguirà com a secretària acadèmica. Així mateix, el Departament de l’Estudiant, des d’on es realitza la gestió de les beques, passarà a ser Àrea de l’Estudiant i a formar part de l’equip directiu, amb la Dra. Maria Montserrat Cortina Puig com a responsable.

El Dr. Ignasi Florensa, nou director de l’EUSS

Una professió en auge

Les dades de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya asseguren que Espanya necessitarà incorporar almenys 200.000 enginyers i enginyeres els propers deu anys per cobrir les necessitats de les empreses, tant del sector industrial com dels serveis. En l’entorn actual, clarament marcat per la digitalització i la tecnologia, les professions que requereixen coneixements tècnics estan experimentant un creixement cada vegada més notable. Les empreses, especialment, estan prenent consciència de la importància de comptar amb professionals tecnològics dins dels seus equips.

L’EUSS, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ofereix una àmplia gamma d’opcions d’estudis d’Enginyeria. Els graus més sol·licitats per aquest curs han estat Enginyeria en Automoció, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, on s’han cobert totes les places. D’altra banda, els graus d’Enginyeria Mecànica, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica, i el doble grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, també han tingut una alta demanda.

El model educatiu de l’EUSS, “Engineering by doing”, s’emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa sobre la base de les activitats didàctiques més adequades on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

Addicionalment, l’EUSS ha estat propulsora per segon any consecutiu de l’augment de la partida de beques perquè tant el seu alumnat com estudiants de nou accés puguin sol·licitar un ajut econòmic per al curs vinent a l’hora de cursar el seu grau d’enginyeria. En total s’han destinat 182.834 euros a ajuts per al curs 2023 – 2024, un 17% més que l’any passat i més d’un 30% que fa dos anys.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2023-2024

El passat dimecres 6 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2023-2024. La reunió va començar amb l’aprovació de l’acte anterior.

A continuació, va prendre la paraula el president del patronat, el Sr. Orlando González, qui va donar la benvinguda al nou curs a tot el personal de l’EUSS.

Tot seguit, el Dr. Ignasi Florensa, nou director de l’EUSS a partir d’aquest curs, va presentar l’informe de direcció: en primer lloc va analitzar la situació actual de l’EUSS, els bons números de matriculació impliquen un creixement notable el que suposa un repte en els valors de la institució. L’EUSS ha de seguir garantint la familiaritat i l’acompanyament, aspectes claus del seu mètode educatiu. En segon lloc, va presentar els canvis en l’equip directiu i va voler dirigir un missatge d’agraïment al Dr. Andreu Moreno i a Víctor Gallardo, fins ara director i cap d’estudis, respectivament. En tercer lloc, va parlar del procés d’implantació i revisió dels nous graus i del procés de reconeixement de les atribucions professionals vinculades a les titulacions de l’EUSS. Per últim, va informar de les altes i les baixes de personal per aquest curs.

Acte seguit, es van tractar els aspectes acadèmics d’inici de curs: la Dra. Marta Mata, secretària acadèmica, va parlar de l’estat del procés de matrícula i el Dr. Víctor Martínez, nou cap d’estudis, va informar de l’inici de curs i de la logística de la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés.

Per la seva part, el Dr. Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis del procediment d’avaluació dels treballs fi de grau. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta de persones assistents.