Silanització de superfícies metàl·liques que indueix la diferenciació osteoblàstica i redueix l’adhesió bacteriana

La infecció bacteriana és un dels principals problemes en implantologia dental juntament amb la manca d’integració de l’implant amb l’os circumdant. Molècules bioactives amb propietats biològiques concretes poden ser immobilitzades en la superfície del titani mitjançant processos químics com la silanització. L’ancoratge d’un nou silà descobert per l’equip del professor Pablo Sevilla proporciona propietats antibacterianes a les superfícies de titani comercialment pur. Addicionalment, s’ha comprovat que les cèl·lules òssies tenen tendència a formar ós sobre aquestes superfícies.

29_Artículo_Sevilla_MatSciEngC_2015

Esquerra: Micrografia del Titani silanitzat. Dreta: Resultats de proliferació bacteriana de les soques Streptococcus sanguinis I Lactovacilus salivarius . Inferior: micrografies d’adhesió de cèl·lules òssies.

[Text complet: “Anhydride-functional silane immobilized onto titanium surfaces Induc osteoblasto cell differentiation and reducció bacterial adhesió and biofilm formation”, M. Godoy-Gallardo et al., Mat. Sci. Eng C, 59, 524-532, (2015)].