Bones notícies del grup de Recerca

Han estat acceptat dos articles del Dr. Jordi Cruz a dues revistes d’alt impacte: Journal of Food Engineering i Talanta. Ambdues publicacions comparteixen una missió de millorar la societat. Un article donant eines als consumidors i agències de contol d’aliments per garantir la fiabilitat de l’etiquetatge, i l’altre article dotant d’eines ràpides pels cossos policials per identificar la tipologia de certes drogues. Ampliarem informació tan aviat com n’estiguin publicats.

També cal destacar la concessió d’un nou sexenni de recerca a la Dra. Noemí Ruiz, responsable del dept. Recerca des del febrer de 2024.