Bones notícies del grup de Recerca

Han estat acceptat dos articles del Dr. Jordi Cruz a dues revistes d’alt impacte: Journal of Food Engineering i Talanta. Ambdues publicacions comparteixen una missió de millorar la societat. Un article donant eines als consumidors i agències de contol d’aliments per garantir la fiabilitat de l’etiquetatge, i l’altre article dotant d’eines ràpides pels cossos policials per identificar la tipologia de certes drogues. Ampliarem informació tan aviat com n’estiguin publicats.

També cal destacar la concessió d’un nou sexenni de recerca a la Dra. Noemí Ruiz, responsable del dept. Recerca des del febrer de 2024.

Publicació d’un article del Jordi Cruz en la revista Applied Spectroscopy

El Dr. Jordi Cruz ha publicat un article titulat: Differentiating Structurally Similar Fentanyl Analogs by Comparing Density Functional Theory (DFT) Calculations and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) Results. En aquest treball els autors presenten els resultats d’aplicació de la tècnica d’espectroscòpia Raman que permet distingir els anàlegs del fentanil. La detecció d’aquesta substància és rellevant ja que es troba present en un ampli nombre de drogues il·legals i ha estat tipificada com a la principal causa de mort per sobredosi a Estats Units.

L’estudi es centra en el 4-FIBF, el CPrF i els anàlegs del fentanil estructuralment similars mitjançant càlculs de la teoria funcional de la densitat. Els resultats DFT obtinguts d’aquest projecte van permetre l’assignació de bandes espectrals. Els anàlegs del fentanil estructuralment similars mostren diferències importants en els seus espectres, i s’han diferenciat visualment entre si tant teòrica com experimentalment.

Xerrada del Dr. Jordi Cruz sobre Aplicacions des de la Quimiometria i el Machine Learning a la indústria alimentària

El passat 22 de març el Dr. Jordi Cruz va realitzar una xerrada virtual a la Facultat de Ciències de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile.

Va ser una xerrada molt dinàmica iniciada per una exposició extensa de diferents metodologies d’anàlisis de mostres que permeten no malmetre les mostres. Així com diferents aparells de mesura contraposant els seus resultats a través d’anàlisi de Machine learning. L’exposició de casos concrets relacionats amb el món de la indústria alimentària com d’una marca coneguda de tonyina o de formatges va ser de gran interès per mostrar la potencialitat i limitacions de les tècniques exposades.

La xerrada es va fer en marc de la col·laboració a nivell de recerca que s’ha establert entre el Dr. Jordi Cruz i el Dr. Guillermo Humberto Medina també director del doctorat en intel·ligència artificial, i que també portarà al professor de l’EUSS a donar un mòdul en aquest doctorat.

Jordi Cruz fa una xerrada a la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra

El passat divendres 16 de febrer, en Jordi Cruz professor de química, física i enginyeria mediambiental de l’EUSS va donar una xerrada a la divisió de Policia Científica dels Mossos d’Esquadra. La xerrada duia per títol: “Chemometrics in forensic science: approaches and applications” i es va fer èmfasi a com aplicar Near Infrared Spectroscopy per a la detecció ràpida del tipus de droga decomisada a partir de mètodes de classificació així com determinar la concentració de droga en el producte decomisat. 

El Dr. Jordi Cruz col·laborarà amb el cos de Mossos d’Esquadra per la validació d’un mètode de classificació entre cannabis i cannàbis amb finalitats terapèutiques així com amb la quantificació de THC i CBD de les mostres. 

Això permetrà millorar l’eficiència del laboratori a l’hora de peritar incautacións per al procés judicial, així com disminuir el temps d’espera des del moment de l’incautació fins al moment de l’anàlisi pel peritatge. 

Article de Jordi Cruz a la revista Frontiers in Nutrition

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat: “Exploring the use of NIR and Raman spectroscopy for the prediction of quality traits in PDO cheeses” a la revista Frontiers in Nutrition, amb la professora Giorgia Stocco de la Universitat de Parma, la Dra. Laura Gómez Gomez-Mascaraque de la Teagasc Agriculture and Food Development Authority d’Irlanda amb qui també està col·laborant amb un altre projecte relacionat amb la llet i amb el Dr. Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Sciences amb qui treballa habitualment.

En aquest treball es comparen dos enfocaments quimiomètrics diferents, mitjançant un mètode bayesià, Partial Least Square Regresion (PLS), per a la predicció de la composició química i les propietats de textura del Grana Padano i Parmigiano Reggiano mitjançant l’ús dels espectres NIR i Raman i així com quantificar la seva capacitat per distingir entre les dues DOP i entre els seus períodes de maduració mitjançant l’anàlisi discriminant PLS-DA.