Xerrada a la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra

El passat divendres 16 de febrer, en Jordi Cruz professor de química, física i enginyeria mediambiental de l’EUSS va donar una xerrada a la divisió de Policia Científica dels Mossos d’Esquadra. La xerrada duia per títol: “Chemometrics in forensic science: approaches and applications” i es va fer èmfasi a com aplicar Near Infrared Spectroscopy per a la detecció ràpida del tipus de droga decomisada a partir de mètodes de classificació així com determinar la concentració de droga en el producte decomisat. 

El Dr. Jordi Cruz col·laborarà amb el cos de Mossos d’Esquadra per la validació d’un mètode de classificació entre cannabis i cannàbis amb finalitats terapèutiques així com amb la quantificació de THC i CBD de les mostres. 

Això permetrà millorar l’eficiència del laboratori a l’hora de peritar incautacións per al procés judicial, així com disminuir el temps d’espera des del moment de l’incautació fins al moment de l’anàlisi pel peritatge. 

Article de Jordi Cruz a la revista Frontiers in Nutrition

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat: “Exploring the use of NIR and Raman spectroscopy for the prediction of quality traits in PDO cheeses” a la revista Frontiers in Nutrition, amb la professora Giorgia Stocco de la Universitat de Parma, la Dra. Laura Gómez Gomez-Mascaraque de la Teagasc Agriculture and Food Development Authority d’Irlanda amb qui també està col·laborant amb un altre projecte relacionat amb la llet i amb el Dr. Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Sciences amb qui treballa habitualment.

En aquest treball es comparen dos enfocaments quimiomètrics diferents, mitjançant un mètode bayesià, Partial Least Square Regresion (PLS), per a la predicció de la composició química i les propietats de textura del Grana Padano i Parmigiano Reggiano mitjançant l’ús dels espectres NIR i Raman i així com quantificar la seva capacitat per distingir entre les dues DOP i entre els seus períodes de maduració mitjançant l’anàlisi discriminant PLS-DA.


Article de Jordi Cruz a la revista Energies

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat:”Biotechnological Valorization of Waste Glycerol into Gaseous Biofuels—A Review” a la revista Energies de l’ambit de l’enginyeria química i quimica mediombiental amb la professora Joanna Kazimierowicz d’enginyeria medioambiental de la Bialystok University of Technology.

L’EUSS disposa d’un acord d’intercanvi de professors, staff i alumnes amb aquesta universitat i aquesta col·laboració es va forjar amb una visita que aquesta professora va fer a l’EUSS el passat setembre de 2023.

Contribució a la Conferència de Química a Plovdiv: classificació de la poma per espectroscòpia de reflectació difusa VIS-NIR i einesquimiomètriques

El Dr. Jordi Cruz, juntament amb col·laboradors de Bulgaria, en G.Gergov i E.Kirilova de la Academia Búlgara de Ciències, O.Kostadinova, del Institut d’Electroquímica i Sistemes d’Energia, i K.Nikolova de la Facultat de Famàcia de la Universitat de Varna, acaben de presentar una contribució a la “12a Conferència de Química” celebrada en Plovdiv, entre els dies 12-14 d’Octubre.

El títol del pòster presentat va ser “Classificació de la poma per espectroscòpia de reflectació difusa VIS-NIR i eines quimiomètriques”.

Les pomes es troben entre les fruites més consumides a tot el món per les seves valuoses qualitats. En el treball presentat, es va presentar un estudi sobre l’aplicabilitat de l’espectroscòpia VIS-NIR, combinada amb mètodes quimiomètrics per a la classificació de diferents, varietats de pomes. L’espectroscòpia NIR té diverses avantatges en comparació amb la química convencional i altres tècniques físiques analítiques: es una tècnica no destructiva i les dades espectrals contenen informació valuosa sobre els tons de les bandes C-H i O-H, que són components estructurals crucials de les molècules de les pomes. En l’estudi, es van analitzar els espectres de reflectància difusa de tres varietats diferents de poma: Fuji, Red Star i Gala. Per aconseguir-ho, es va utilitzar un algorisme de selecció variable anomenat interval Partial Least Squares Discriminant Analysis (iPLS-DA) per identificar el millor rang espectral. El model obtingut amb aquest rang es va comparar després amb els resultats obtinguts aplicant la PLS-DA utilitzant el rang espectral VIS-NIR complet per discriminar pomes de diferents espècies.

Article publicat a Talanta Open: Avaluació crítica de les metodologies analítiques per a la discriminació del cànnabis i el cànem.

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat “Critical evaluation of analytical methodologies for the discrimination of hemp and drug-type cànnabis”, amb en Daniel Gallart-Mateu, Sergio Armenta, Salvador Garrigues i Miguel de la Guardia, col·laboradors del Department de Química Analítica de la Universitat de València, a la revista Talanta Open.

La classificació de mostres de cànnabis com a tipus de cànem o droga és un problema cada cop més gran a tot el món. En aquest article, els autors van seleccionar proves colorimètriques i espectroscòpia infraroja i es van comparar críticament entre les tècniques disponibles. Les mostres de cànnabis amb diferents concentracions de THC i CBD es van analitzar mitjançant dispositius analítics basats en paper (µPAD) mitjançant la reacció colorimètrica de 4 aminofenols, espectroscòpia d’infraroig mitjà de reflectància total atenuada (ATR-MIR) i espectroscòpia d’infraroig proper de reflectància difusa (DR-NIR) .

Per a l’anàlisi µPAD, es van extreure mostres de cànnabis amb metanol i després es van barrejar amb reactius per desenvolupar el complex de colors. D’altra banda, els espectres MIR i NIR es van obtenir directament sobre mostres, i es va utilitzar Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA) per a la classificació del cànnabis. Totes les metodologies seleccionades discriminen amb èxit entre mostres de del cànnabis i el cànem. , sent adequades per ser utilitzades en el camp. A més, es van avaluar les metodologies analitzades juntament amb el mètode de referència, la cromatografia de gasos de acoblada a espectrometria de masses de (GC-MS) i es van comparar des d’un punt de vista de la química verda mitjançant els criteris AGREE.