Conferència del Dr. Ignasi Florensa al Center for Science and Mathematics Education de la University of Southern Mississippi

El Dr. Ignasi Florensa va participar el dia 27 d’abril amb una conferència online dins el programa de Spring 2024 STEMed Speaker Series organitzat pel Center for Science and Mathematics Education de la University of Southern Mississippi.

La ponència va començar explicant els principals trets del marc teòric de la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD) que s’ubica en el programa d’investigació epistemològic de la didàctica. A continuació es va mostrar el dispositiu dels recorreguts d’estudi i investigació com a eina per desenvolupar processo de modelització acompanyats d’exemples que han estat dissenyats i desenvolupats pel grup d’investigació des del 2005 en totes les etapes d’educació, des d’infantil (estudiants de 3-5 anys) fins a graus i màsters universitaris.

Aquest espai ha servit per intercanviar i compartir experiències en l’àmbit de les matemàtiques i l’enginyeria amb estudiants i investigadors d’Estats Units i d’Europa.

Participació d’Elena Bartolomé en la Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics (Dallas MMM’23)

La Dra. Elena Bartolomé ha participat en la 68a Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics celebrada a la ciutat de Dallas (Estats Units) entre el 29 d’Octubre i el 3 de Novembre, on va presentar una contribució oral sobre “Magnetism of Multifunctional Metal-Orgànic Frameworks incorporating tailored combinations of rare-earth cations”.

Les estructures metalorgàniques (MOFs, en anglès) que incorporen ions de terres rares son uns materials amb un gran interès per les seves nombroses aplicacions en camps com ara la luminescència, la refrigeració magnètica i la computació quàntica. Recentment el nostre equip ha sigut capaç de sintetitzar el primer MOF multimetàlic incorporant qualsevol combinació desitjada de cations de terres rares, gràcies a la utilització de un lligand de tipus carborà. Aquesta fita obre les portes per a la investigació de “materials magnètics composicionalment complexos“, i la preparació de materials multifuncionals per a diverses aplicacions.

En la presentació al MMM, la Dra. Elena Bartolomé va presentar dos exemples seleccionats per demostrar la gran potencialitat d’aquets MOFs multimetàlics: (i) com a proba de concepte, el primer MOF capaç d’incorporar fins a vuit ions (Dy, Tb, Gd, Ce, Yb, Eu, La, Y), i (ii) la síntesis i caracterització de MOFs “autorefrigerats” {GdLn} que combinen el ió Gd amb efecte magnetocalòric amb altres lantànids, que poden funcionar com a qubits, memòries magnètiques o unitats luminescents.

L’Enginyeria dins l’àmbit Industrial. Regulació i exercici de la professió

El passat dimecres 26 d’abril l’alumnat de l’assignatura Oficina Tècnica i Gestió de Projectes va participar en la conferència “L’Enginyeria dins l’àmbit Industrial. Regulació i exercici de la professió” a càrrec del Sr. Enric Hinojosa, responsable de la Borsa de Treball d’Enginyers BCN i del Sr. David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’Enginyers BCN. MBA per la UPC i Nivell Avançat en Seguretat Contra Incendis per l’ISPC de la Generalitat de Catalunya.

La conferència va ser fruit de la col·laboració entre l’EUSS i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN).

En la conferència l’Enric Hinojosa va presentar per una banda el Col·legi i els seus serveis, va explicar la possibilitat de precol·legiació per a l’alumnat que hagi superat 120 crèdits ECTS.

Per la seva banda el David Hinojosa va centrar la seva intervenció en explicar els diferents aspectes legals que regulen l’exercici la professió d’enginyer o enginyera.

Va exposar la gran varietat de sectors industrials diferents on les persones enginyeres hi tenen cabuda així com les tasques en que es fan responsables. Per posar alguns exemples podem parlar de l’àmbit de la construcció, seguretat industrial, eficiència energètica, energies renovables, protecció del medi ambient, protecció contra incendis, plans d’autoprotecció i protecció contra riscos laborals, entre altres.

Per altra banda, també va posar l’accent en les dificultats que tenen les noves titulacions per a poder signar projectes dins l’àmbit de la seva especialitat i com des del col·legi s’està treballant per a poder redreçar aquesta problemàtica.

Finalment, va fer palès la importància de tenir clara la cadena de responsabilitat civil i de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional que s’ofereix des del col·legi, així com el que s’inclou i el que no s’inclou a la mateixa.

L’alumnat de l’assignatura Oficina Tècnica i Gestió de Projectes participa en la conferència “La pràctica de l’enginyeria, Implicacions Socials”

El passat dimecres 4 de maig l’alumnat de l’assignatura Oficina Tècnica i Gestió de Projectes va participar en la conferència – debat “La pràctica de l’enginyeria, Implicacions Socials” a càrrec de la Sra. Cristina Olmos, assistant Team Manager del departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting d’Enginyers BCN i de la Sra. Mireia Esteve, membre de la Junta de Govern d’Enginyers BCN, i enginyera tècnica industrial en la branca de la Química. Esteve treballa fent legalitzacions d’activitats i certificacions energètiques a l’Oficina Tècnica Esteve, arquitectura & enginyeria.

La conferència va ser fruit de la col·laboració entre l’EUSS i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN).

En la conferència, Cristina Olmos va presentar, per una banda, el Col·legi i els seus serveis, va explicar la possibilitat de precol·legiació per a l’alumnat que hagi superat 120 crèdits ECTS i va centrar la seva intervenció en dos aspectes: La responsabilitat social corporativa RSC i els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS.

Tot seguit va fer una anàlisi de la forma com el col·legi ha afrontat la RSC i com els ha centrat en el treball de diversos ODS.

Va posar l’accent amb la importància del paper que exerceixen les enginyeres i els enginyers en poder millorar els indicadors per aconseguir assolir els objectius dels ODS i en la responsabilitat social.

Per la seva banda, Mireia Esteve va centrar la seva intervenció a analitzar com són els inicis de la pràctica de l’enginyeria per una persona acabada de graduar. Les dificultats que es va trobar i el camí que va fer per arribar a decidir iniciar l’exercici professional.

També va posar l’accent en les dificultats que es va trobar pel fet de ser dona enginyera i com va arribar a la junta de govern del col·legi.

Finalment, va fer palès la dificultat que té una enginyera per a conciliar la vida professional i la importància de poder tenir altres persones que es puguin donar suport mútuament.

Cristina Olmos va facilitar en què qui volgués expressar la seva opinió la pogués fer de forma lliure i això va generar molt de debat constructiu, es va valorar si la RSC en algunes institucions és real o tan sols una qüestió estètica.

Per acabar es va indicar la importància d’agafar experiència professional fent pràctiques a les empreses.


Conferència “El concepte de progrés científic, avui”

Divendres dia 17 de desembre es va celebrar la conferència “El concepte de progrés científic, avui”, emmarcada dins de les Conferències del Centro Linceo.

El concepte de progrés científic és un dels temes més importants i recurrents de la filosofia de la ciència. La conferència va intentar actualitzar aquest concepte amb vista al progrés de la investigació científica i de l’afirmació de les noves eines de la Intel·ligència Artificial.

La ponència va tenir lloc en format online i va ser impartida per l’Angelo Maria Petroni, catedràtic de la Sapienza Università di Roma, professor destacat del Centro Linceo i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques. La presentació va anar a càrrec de Riccardo Guariglia, ambaixador d’Itàlia a Espanya i de Daniel Hernández Ruipérez, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals i ex- rector Magnífic de la Universitat de Salamanca.

Recentment, l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ha iniciat una col·laboració amb la Universitat Abat Oliba en diferents àmbits, i aquesta conferència va ser fruit d’aquesta nova vinculació i es va oferir als claustres d’ambdues institucions.