L’antropologia amb telescopi

Una novetat per aquest curs és que l’assignatura d’Antropologia impartida per l’Alexandre Damians, ha adquirit un telescopi refractor. L’home “perdut entre tres infinits”, ha de poder escrutar el primer d’ells, el “macroinfinit”; ha de poder dirigir la mirada cap a les estrelles. Es vol conèixer i estimar més tot el que acompanya en aquest girar anual al voltant del Sol.

El telescopi és l’instrument més antic usat per l’home per a l’observació del cel. El primer científic que el va usar va ser en Galileu Galilei (1564-1642).p1140150

Que pels alumnes de l’EUSS, el sistema solar no els sigui només un nom sinó part d’allò que familiarment en diuen “Casa Nostra”.