Assemblea anual de la Conferència de Directors d’Escoles d’Enginyeries Industrials

El passat 23 de setembre el Director de l’EUSS, Dr. Andreu Moreno, va assistir a l’assemblea anual de la Conferència de Directors d’Escoles d’Enginyeries de l’àmbit Industrial, celebrada a l’Escola Superior d’Enginyeria de la Universitat de Cadis i dins del marc del congrés CUIEET.escengunivcadis_low

A la reunió es van tractar temes del món universitari en la conjuntura política actual, d’un nou pla de comunicació de la conferència de directors, amb l’elaboració de vídeos de promoció de la professió i una web corporativa de l’inici de contactes per formar part d’associacions internacionals de l’enginyeria, també dels pressupostos del 2016 i 2017, i del lloc i les dates on se celebrarà el pròxim congrés CUIEET.

L’acte es va tancar amb una interessant pluja d’idees de les iniciatives que estan posant en marxa els diferents centres per promoure que els joves optin per estudis d’enginyeria.