Visita del Comitè d’Avaluació Extern a l’EUSS

Els passats dies 20 i 21 de febrer, el Comitè d’Avaluació Extern (CAE) va visitar l’EUSS, en el marc del procés d’acreditació de les següents titulacions de grau i màster:

  • Grau d’Enginyeria Elèctrica
  • Grau d‘Enginyeria Electrònica i Automàtica
  • Grau d’Enginyeria Mecànica
  • Grau d’Enginyeria en Organització Industrial
  • Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial

DESTACADA4Durant la visita es van programar diverses entrevistes amb els diferents col·lectius que formen l’EUSS: estudiants, titulats, professors, coordinadors de les titulacions, ocupadors, etc. Aquestes reunions han de permetre al CAE poder contrastar i aprofundir els diferents estàndards inclosos en l’autoinforme d’acreditació, lliurat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) el mes de novembre passat.

El dia 21 de febrer, de 14:30h a 15:30h, es va celebrar una audiència oberta per tal que aquelles persones que no van participar en cap de les entrevistes anteriors, fessin arribar al CAE aquells comentaris que van considerar oportuns. L’audiència va tenir lloc a la Sala de Juntes de l’EUSS.