El primer “Bon dia” del mes de maig

El “Bon dia”, d’aquesta primera quinzena de maig, tota la temàtica a girat al voltant de la importància que té l’educació. Article treballat a l’aula: “El recurso más importante: EDUCACIÓN”.

 

Un bon mètode de “Bon dia” és el mètode “socràtic”: a còpia de fer preguntes, fer pensar al personal…, i suscitar un veritable “diàleg”. Aquesta activitat és un dels mitjans plantejats al projecte universitari.

El “Bon dia” com a mitjà de debat a l’aula

El “Bon dia” forma part d’una de les activitats plantejades en el projecte universitari de l’EUSS. “L’EUSS, un projecte universitari amb carisma salesià”.

En el primer semestre el “Bon dia” es va treballar en les assignatures d’informàtica de primer; Teoria de circuits i enginyeria elèctrica; i Tecnologia elèctrica i electrònica de segon. Macroeconomia, Electrotècnia i Ampliació expressió gràfica de tercer curs.

Les temàtiques abordades varen ser: Esforç i Dedicació; La «Veritat» – ciència i opinió; «Actitud»… envers els altres; ¿Qué causa el hambre?; Com ens afecten les Xarxes Socials?

La planificació del segon semestre: en les assignatures d’enginyeria mediambiental de primer; Ciència i tecnologia de materials; i Tecnologia de la informació i les comunicacions de segon. Mètodes quantitatius avançats; Informàtica industrial i comunicacions; Disseny de màquines i mecanismes; i Línies elèctriques de tercer.

Les temàtiques: “El Pensamiento de Zygmunt Bauman” (març); I jo què hi pinto? Afecta el que faci? Puc fer quelcom que m’agradi per regenerar o sanar l’entorn? (març).

El “Bon dia” del passat mes d’abril es va treballar un article en què es parlava de la forma en què les noves tecnologies han canviat la manera de comunicar-se. Una lectura prou interessant: La Guru digital que defensa el cara a cara.

Quinzenalment l’EUSS publicarà els “Bon dia” que es vagin treballant a classe. 

Màquina de Mesura Tridimensional: formació en Control de Qualitat

L’Alex Martínez, estudiant del Grau de Mecànica de l’EUSS, va fer el darrer dijous 11 de maig una sessió de formació sobre la Màquina de Mesura Tridimensional als companys de l’assignatura de “Control de Qualitat”, sota la supervisió de l’Elena Bartolomé.13_CQ_Tridi_Mayo2017Correc

Com a part del seu TFG, l’Alex ha posat en marxa aquesta màquina (la “tridi”), i ha preparat un manual i programa de pràctiques pels estudiants de Mecànica de l’escola.

Durant la sessió els estudiants van aprendre com alinear la màquina i fer mesures bàsiques sobre una peça de prova. DSC00007

L’EUSS, un projecte universitari amb carisma salesià

L’EUSS, és un centre universitari d’enginyeria salesià que forma a persones en professionals amb uns valors, unes actituds, i uns sentiments alts i nobles, inspirats en la manera d’educar de Don Bosco. Són uns objectius bàsics per a la vida i que es poden resumir en tres paraules:

  • Familiaritat: crear i tenir un bon clima de família.
  • Enginy: saber fer, saber ser i saber estar.
  • Sentit: en el silenci, retrobar-te amb les grans preguntes del ser humà.

Tot i tenir ja diverses actualitzacions d’aquest document, el primer cop que es va fer referencia va ser en aquest article d’opinió de la web inspectorial dels Salesians. Podeu cliclar damunt la imatge, un projecte universitari.

A l’EUSS es treballa per aconseguir que tot vagi lligat, per això es realitzen activitats dins i fora de l’aula per als estudiants perquè reforcin el seu vessant humà i que els docents tinguin els recursos necessaris per fer-ho. Com són el fet de potenciar la lectura, el diàleg, la confiança, el fet de saber escoltar, el silenci, la interioritat, etc.

Diptic-definitiu

A l’EUSS tenim els mitjants per fer-ho. Així durant el curs acadèmic i cada quinze dies es prepara un “Bon dia” Preferiblement amb un pensament que toqui algun aspecte “humà” de la mateixa matèria i planificat de tal manera que s’imparteixi en totes les assignatures i per tots els professors. També es fan sovint activitats conjuntes lúdicoesportives que impliquin a estudiants i professors, a lectures que ajudin a pensar dins l’aula, explicacions dels docents i les preguntes “ad hoc” inviten a la participació dels estudiants que interactuen entre ells i que arriben a un clima de crítica constructiva.

La programació de convivències com les trobades de Silenci i Interioritat, d’activitats educatives, de tarannà humanístic com les conferències, la Música en directe junt amb l’exercici del silenci per la concentració, la meditació, la relaxació, etc. Són eines que van juntes amb la formació universitària i que et preparen dia a dia per a la vida.

“Eines de coaching per a tutors”

Els tutors de primer curs i tutors d’orientació professional de l’EUSS, van completar el passat dia 8 de març un curs sobre “Eines de coaching per a tutors”.

L’objectiu del curs ha estat que els tutors siguin capaços de posar-se en l’estat intern que trobin que més els ajudi per a l’acompanyament; que puguin crear el context conversacional adequat; que llegeixin l’estat emocional de l’interlocutor; que puguin modular el grau d’empatia que creguin que cal a cada ocasió; i que gestionin la seva corporalitat com a eina comunicativa.P1150843 (4)

Els assistents han valorat molt positivament el curs i els hi serà útil per millorar l’aplicació del “Pla d’Acció Tutorial i Orientació.”