XXI Simposi SEIEM 2017

El professor de l’EUSS Ignasi Florensa, va participar del 7 al 9 de setembre al XXI Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, i que es va celebrar a la ciutat de Saragossa. L’Ignasi, juntament amb els seus directors de tesi, va presentar una comunicació oral, titulada: “Formación didáctica del profesorado universitario: análisis de un curso” on es recollia l’anàlisi de les dades obtingudes en el curs que es va dur a terme a l’EUSS el passat febrer. 

La comunicació va suscitar molt d’interès doncs la formació en didàctica per a professors universitaris, es tracta d’un domini d’investigació emergent i poc desenvolupat. Podeu consultar les actes provisionals, on es troba la comunicació del professor Ignasi Florensa. Pàgines 245-254. 

Canvis en la composició del Servei Intern de Qualitat

El curs 2017-2018 comença amb novetats en la composició del Servei Intern de Qualitat (SIQ) de l’EUSS. El passat dillluns 18 de setembre i en la primera reunió del SIQ es van fer efectius els nous canvis.

El César Latorre deixa de ser-ne membre, després de 7 anys. Des d’aquí volem agrair-li molt sincerament la seva dedicació durant tot aquest temps.

La Maria Jesús Monleón fa un pas endavant dins del servei i passa a ocupar el seu lloc en les reunions periòdiques del SIQ.

Olga Vendrell, Maria Jesús Monleón, César Latorre i Andreu Moreno.

Publicació d’un article científic al “The Journal of Supercomputing”

L’Andreu Moreno, Director i professor de l’EUSS, en col·laboració amb altres investigadors de la UAB acaba de publicar un article en l’àmbit de la supercomputació.

En aquest treball es presenta un nou algorisme anomenat, Heterogeneous Dynamic Pipeline Mapping, que permet millorar dinàmicament el rendiment d’aplicacions amb estructura pipeline que s’executen en ordinadors d’altes prestacions heterogenis. L’algoritme té com a objectiu equilibrar la càrrega de l’aplicació  replicant les etapes lentes en diferents processadors i agrupant les etapes ràpides en un processador, i té en compte els temps de computació i de comunicació. A més, l’algorisme s’ha dissenyat amb una complexitat baixa per permetre el seu ús en temps d’execució de l’aplicació.

Es presenta una àmplia experimentació, inclosa la comparació amb l’algoritme òptim de força bruta, una comparació general amb l’algorisme Binary Search Closest, i un exemple amb l’aplicació Ferret inclòs en el paquet de test PARSEC. Els resultats, que coincideixen amb els millors algorismes existents, mostren millores significatives de rendiment amb menor complexitat

Eleccions a representants del PAS i del PDI

El passat dimecres dia 6 de setembre i durant tot el dia, es van celebrar les eleccions a representants del PAS i del PDI de l’EUSS. Per la convocatòria es va ubicar una urna i les corresponents butlletes, a la recepció de l’EUSS per poder exercir el dret de vot, en el que s’havia de triar 2 candidats tant del PAS com del PDI.

Els resultats del recompte de les votacions van ser els següents:

Participació: PDI: 29 (de 54) PAS: 15 (de 17).

Resultats: PDI: Iria Fraga (10 vots) + Carlos Ortega (7 vots) PAS: Olga Vendrell (10 vots) + Sara Redondo (8 vots).

Estada postdoctoral als Estats Units

El Dr. Carlos Luque-Corredera, professor de l’EUSS, ha realitzat una estada postdoctoral de recerca aquest estiu a la ciutat de Newark, a l’estat de Delaware (USA).

La recerca s’ha dut a terme en la Universitat de Delaware, en el grup d’investigació liderat pel Prof. Donald A. Watson, cap del departament de química, i concretament en el camp de metodologia sintètica, amb l’objectiu d’optimitzar condicions de reaccions d’acoblament d’enllaços C-C. Aquestes reaccions són mundialment conegudes i són emprades en les rutes sintètiques de molts fàrmacs i medicaments que es compren actualment en les farmàcies.

Mitjançant aquesta experiència, es vol encoratjar tant a estudiants com a professors de l’EUSS a realitzar intercanvis que puguin enriquir a la persona i a la seva formació. Animeu-vos!