Masterclass sobre la Deslocalització de Plantes Industrials

P1040648El passat mes de maig el Juan Girón, antic alumne de la quarta edició del Màster en Direcció i Organització Industrial (DOI) va fer la masterclass sobre “Deslocalització de Plantes Industrials”. La intervenció va consistir en exposar de manera clara i detallada la seva experiència en el trasllat d’una empresa des de Catalunya cap l’Europa de l’est per motius estratègics. En aquest cas es va poder posar de manifest com el desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques es pot resoldre de la millor manera possible tot i les dificultats de logística i gestió.

El Juan Girón és enginyer i director tècnic industrial amb més de 20 anys d’experiència en multinacionals i PiMEs de producció i enginyeria i va ampliar els seus estudis a l’EUSS amb el Màster en Direcció i Organització Industrial. Aquests estudis tenen com a objectiu consolidar les capacitats dels graduats de l’àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius, alhora que adquireixen competències bàsiques en les àrees de direcció d’empreses, finances, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació per a presa de decisions, estàndards i normatives legals, qualitat i operacions.

En aquest sentit, la trajectòria professional dels graduats freqüentment discorre per un camí en el qual es van assumint responsabilitats en el seu àmbit d’especialització. Aquest procés planteja el repte que els professionals coneguin la vessant tècnica i siguin capaços d’assumir càrrecs directius alineant l’estratègia de l’àmbit d’organització industrial a l’estratègia de l’empresa.