La importància de fer present l’aspecte humanístic a tots els nivells

La nostra tasca diària des de l’àrea de Pastoral consisteix en fer present l’aspecte “humanístic” a tots nivells. Tenim un espai físic, l’Espai de Serenor –així es diu-, i un espai personal, allí estic jo, per tal de poder atendre a qui ho desitgi en aquells temes suscitats a través de les dues assignatures, en el cas dels alumnes, o de les diferents trobades de formació, en el cas del personal.

Per a l’EUSS el fet de disposar d’una àrea de Pastoral dóna profunditat, relleu, color i sentit a tot allò que és “humà” i que avui dia, i per desgràcia, queda molt amagat en la nostra societat.

Foto_editorial_generAlguns dels valors que podem transmetre son els següents: el primer, el de la FRATERNITAT, descobrir l’alegria del ser germans, és a dir, el deixar-nos afectar per la persona dels altres. El segon, el de la RAONABILITAT, pensar amb el propi cap: ens cal viure la passió de la veritat per a poder ser realment lliures. I el tercer, el SENTIT. Malgrat tots els maldecaps i crisis que viu el nostre entorn físic i humà, ens hem d’obrir a l’esperança per tal d’obrir-nos al compromís.

Una de les activitats que es desenvolupen i potser la més important, son les dues assignatures obligatòries d’humanística, que volen ser un suscitar la fam…; i a continuació i per alimentar aquesta fam, les trobades de diàleg informals o formals en petits grups que es van programant durant el curs acadèmic.

Crec que gràcies a que tot vol ser molt “humà”, els alumnes ho perceben amb simpatia i com a una cosa necessària i fins i tot essencial, sigui a nivell de la vida universitària en general, sigui per a cadascú de forma més personal. Cal dir que en el curs en que no es dóna l’assignatura, la troben a faltar i es pregunten el per què no es dóna, tot demanant que s’hi inclogui.

El lloc òptim de transmissió de tots aquests valors és el personal. Tota transmissió, si només és cerebral, diu poc perquè es queda al “cap”, però si és experiencial, et toca per dintre perquè remou el teu interior obrint-te a un coneixement més profund de tu mateix, és a dir arriba al “cor”. I això és el que pretenem en totes les activitats: classes, grups, bon dia, etc…

P.Alexandre Damian

Coordinador Àrea Pastoral EUSS