Experiència de l’estada de recerca a Copenhaguen

El professor de l’EUSS l’Ignasi Florensa ha dut a terme una estada de recerca des de mitjans de juny i fins al 16 de setembre a l’Institut for Naturfagenes Didaktik (Institut de Ciència de la Didàctica) de la Universitat de Copenhaguen. Ha col·laborat amb diversos membres de l’institut especialment amb el Dr.Carl Winsløw, la Britta Jessen i en Jacob Bahn.

biblioteca-medieval

Biblioteca medieval de la Universitat de Copenhaguen

Les feines desenvolupades durant aquests tres mesos s’han centrat en dues grans línies de treball. D’una banda s’ha dut a terme la redacció de dos articles científics a partir del treball empíric desenvolupat durant el curs 2014-15 en el disseny i experimentació de recorreguts d’estudi i investigació (REI). Està previst que aquests articles es publiquin durant aquest curs. La redacció d’aquests s’ha fet en col·laboració amb diferents membres de l’Institut mitjançant la presentació dels treballs en el seminari de Didàctica.

docencia

Edifici de docència del departament de ciència de la didàctica

observatori

Observatori: Seu del departament de ciència de la didàctica

D’altra banda el professor ha col·laborat en el disseny i en la docència d’una assignatura del Màster en Matemàtiques de la Universitat de Copenhaguen i de la Universitat d’Agder (Noruega). Concretament, va impartir diverses sessions de l’assignatura: Didàctica Avançada de les Matemàtiques.

L’intercanvi ha estat molt enriquidor tant en l’àmbit acadèmic en el qual s’han assolit els objectius de l’estada com pel que fa a l’experiència de conèixer una altra cultura i una manera diferent de viure i treballar en l’àmbit universitari.