Nou ‘Dimecres de Ciència’ i article publicat a Cryogenics

El  passat dimecres dia 22 de febrer es va celebrar el segon “Dimecres de la Ciència” del curs, en aquesta ocasió dedicat a la Innovació Educativa. Quatre professors de l’EUSS (Carles Pellitero, Pablo Sevilla, Andreu Moreno, Miquel Àngel Amer) ens van explicar la seva experiència en l’ús de vídeos com a eina didàctica en les seves assignatures, i varen mostrar diversos exemples. Aquests professors van comentar el procediment per elaborar i editar els vídeos en cada cas, els avantatges i desavantatges de cada sistema, els objectius educatius perseguits i l’ús que en varen fer els estudiants.

RECERCA1

A més a més, el professor Miquel Llabrès va mostrar el funcionament d’una interessant eina per a Tablet, desenvolupada per ell mateix, que està utilitzant com a suport en les seves classes de matemàtiques. Els vídeos mostrats es poden trobar a EUSSTERNET, i alguns també en obert a You Tube “Como hacer vídeos didácticos” i Create.lensoo.

Per la seva banda, la impressió 3D s’ha convertit avui dia en una tècnica comú, barata i ràpida per fabricar prototipus, permetent la manufactura de peces de formes complexes. En un article recentment publicat a la revista Cryogenics, els professors de l’EUSS Elena Bartolomé i Pablo Sevilla han demostrat que els objectes impresos par 3D poden ser utilitzats a temperatures criogèniques, oferint solucions flexibles en diverses àrees, com ara la Biomedicina o la Superconductivitat aplicada.

RECERCA2

En la primera fase de l’estudi, s’ha realitzat una caracterització mecànica de les propietats de l’ABS a temperatura de nitrogen líquid, per tal de delimitar els tipus d’aplicacions on les peces impreses par 3D serien útils. En segon lloc, s’han presentat tres exemples diferents d’aplicació de peces en àrees criogèniques: (i) en el context de la caracterització de materials superconductors, s’han dissenyat canyes específiques per fer mesures de magnetometria SQUID sota angles variables; (ii) a més s’ha fabricat un suport per la realització d’un “concentrador magnètic” basat en un metamaterial , i (iii) s’han dissenyat eines específiques pel seu ús en tècniques de reproducció assistida.

Totes les peces es van imprimir a la impressora 3D HP de la nostra escola. Aquest treball ha sigut fruit d’una col·laboració entre l’EUSS, el ICMAB (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) i l’Hospital de Sant Pau (Fundació Puigvert).