L’EUSS, un projecte universitari amb carisma salesià

L’EUSS, és un centre universitari d’enginyeria salesià que forma a persones en professionals amb uns valors, unes actituds, i uns sentiments alts i nobles, inspirats en la manera d’educar de Don Bosco. Són uns objectius bàsics per a la vida i que es poden resumir en tres paraules:

  • Familiaritat: crear i tenir un bon clima de família.
  • Enginy: saber fer, saber ser i saber estar.
  • Sentit: en el silenci, retrobar-te amb les grans preguntes del ser humà.

Tot i tenir ja diverses actualitzacions d’aquest document, el primer cop que es va fer referencia va ser en aquest article d’opinió de la web inspectorial dels Salesians. Podeu cliclar damunt la imatge, un projecte universitari.

A l’EUSS es treballa per aconseguir que tot vagi lligat, per això es realitzen activitats dins i fora de l’aula per als estudiants perquè reforcin el seu vessant humà i que els docents tinguin els recursos necessaris per fer-ho. Com són el fet de potenciar la lectura, el diàleg, la confiança, el fet de saber escoltar, el silenci, la interioritat, etc.

Diptic-definitiu

A l’EUSS tenim els mitjants per fer-ho. Així durant el curs acadèmic i cada quinze dies es prepara un “Bon dia” Preferiblement amb un pensament que toqui algun aspecte “humà” de la mateixa matèria i planificat de tal manera que s’imparteixi en totes les assignatures i per tots els professors. També es fan sovint activitats conjuntes lúdicoesportives que impliquin a estudiants i professors, a lectures que ajudin a pensar dins l’aula, explicacions dels docents i les preguntes “ad hoc” inviten a la participació dels estudiants que interactuen entre ells i que arriben a un clima de crítica constructiva.

La programació de convivències com les trobades de Silenci i Interioritat, d’activitats educatives, de tarannà humanístic com les conferències, la Música en directe junt amb l’exercici del silenci per la concentració, la meditació, la relaxació, etc. Són eines que van juntes amb la formació universitària i que et preparen dia a dia per a la vida.