El personal de l’EUSS participa en una formació de comunicació inclusiva

El Pla de Formació del curs 2020-2021 estableix que un dels objectius a complir és la realització d’una formació sobre la redacció de textos amb criteris de llenguatge inclusiu. Per aquest motiu, el passat dimecres 2 de juny es va convocar tot el personal docent, administratiu i de serveis de l’EUSS a una formació de Comunicació Inclusiva.

Aquesta va anar a càrrec de Jordi Garcia, fundador de la cooperativa l’Apòstrof i expert en redacció de textos. Va tenir una durada aproximada de 4 hores, distribuïdes en dues parts: una primera part més teòrica amb una introducció a la comunicació inclusiva i, una segona part més pràctica amb la resolució de frases i de textos amb criteris de llenguatge inclusiu. Per acabar, Jordi Garcia va facilitar seguit de recomanacions i eines per a una comunicació inclusiva.