Àngel Borrell: “El repte més immediat del Departament de Màsters és posar en marxa la nova titulació de Màster en Enginyeria Industrial”

L’Àngel Borrell ens explica en aquesta entrevista algunes de les novetats del Departament de Màsters i tots aquests aspectes clau del nou Màster Interuniversitari d’Enginyeria Industrial.

P1160305Quins són els reptes més immediats del Departament de Màsters?

D’una banda, el repte més immediat és posar en marxa la nova titulació de Màster en Enginyeria Industrial. Comença a partir de setembre i són molts els fronts a coordinar. Per exemple el que estem treballant en aquests moments són guies docents, professors, espais, horaris i promoció. Un cop engegat el màster haurà de seguir amb la dinàmica de funcionament de les altres titulacions de grau ja consolidades. Per altra banda, tenim elMàster en Direcció i Organització Industrial, que ja va per la seva 9ª edició, i que també passa a dependre d’aquest nou departament. En aquest màster cal continuar amb la feina que s’ha fet fins ara en els seus aspectes organitzatius i de docència.

Com està estructurat el nou Màster Interuniversitari d’Enginyeria Industrial?

En aquest màster interuniversitari hi participa la Universitat de Vic com a universitat coordinadora, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’EUSS. La docència es farà pràcticament a l’EUSS amb professors de les altres universitats participants. El seu pla d’estudis és de 120 ECTS amb una duració de dos cursos. Té 36 ECTS dedicats a Tecnologies Industrials, 18 ECTS a Construccions i plantes industrials, 18 ECTS a Gestió, 18 ECTS optatius que en funció de l’especialitat, Indústria Intel·ligent, Enginyeria de Control i Xarxes elèctriques intel·ligents es cursen a UVic, UAB o a l’EUSS respectivament. Finalment està el treball de fi de màster de 30 ECTS.

Per a quin tipus d’estudiant està orientat?

L’estudiant objectiu és el titulat de grau, afí a la branca industrial, i o  l’enginyer tècnic que vulgui progressar en la seva capacitació professional adquirint un perfil més multidisciplinar i alhora vulgui especialitzar-se en alguna de les branques d’optativitat que oferim.

Quines sortides professionals pot tenir i què el fa diferent respecte a la resta de màsters?

 En primer lloc i respecte la resta de màsters, el màster en Enginyeria Industrial habilita per a la professió regulada d’Enginyer Industrial, permetent entre d’altres, elaborar i signar projectes, estudis tècnics, legalitzacions, peritatges, valoracions, etc. En segon lloc, la formació pluridisciplinar que ofereix el màster en Enginyeria Industrial permet abordar un gran ventall de tasques dins de la indústria, com ara: consultoria i assessorament tècnic, direcció de projectes d’enginyeria, desenvolupar l’activitat en l’àmbit de l’administració pública o en la docència, redacció de reglaments, etc. Tot això sense oblidar que és una aposta formativa segura, el perfil professional de l’enginyer industrial gaudeix d’un elevat reconeixement i alta demanda dins de la nostra societat.

Quins són els motius pels quals l’EUSS ha optat per oferir-lo a la comunitat educativa?

Doncs per la mateixa raó que a l’any 1994 vam començar a formar enginyers tècnics industrials, i actualment graduats en enginyeria, amb aquesta titulació els volem oferir l’oportunitat de continuar la seva formació amb nosaltres, al mateix temps que els pot obrir les portes dels estudis de doctorat.