Congrés Internacional sobre Imants Moleculars (ICMM’2016) al Japó

La professora de l’EUSS Elena Bartolomé, acaba de tornar del Japó, on ha participat en el Congrés Internacional sobre Imants Moleculars (ICMM’2016) celebrat a la ciutat de Sendai entre els dies 4 i 8 de setembre.01_congres_bartolome_icmm_japon_sep2016

El treball presentat (“Spin relaxation versus long range ordering in lanthanide-based furoates”) és una col·laboració entre l’EUSS, l’ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón), i l’Institut “Petru Poni” de Romania.L’ ICMM ha congregat en aquesta edició a més de 600 especialistes en la matèria. A més, durant el seu viatge l’Elena ha estat convidada a conèixer la Universitat de Tsukuba i el NIMS (National Institute of Materials Science) pel professor Takao Mori, expert en materials termoelèctrics.

Nanopartícules de Ferrites de Cobalt sintetitzades per microones estables sota processos de calcinació

Diversos grups d’arreu del món estan investigant actualment cóm preparar materials composites híbrids, formats per nanopartícules ferromagnètiques embegudes dins d’un superconductor per mètodes químics escalables industrialment.

L’Elena Bartolomé de l’EUSS, amb investigadors del ICMAB (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) i el Sincrotró ALBA acaben de publicar el sintetitzat de nanoparticules de CoFe2O4 d’alta qualitat per un procés “one-pot” assistit per microones, que permet formar dissolucions col·loïdals estables en els solvents alcohòlics requerits per la fabricació de nanocomposites híbrids de YBCO.49_Artículo_Bartolome_NJC_2016

Han estudiat com el procés tèrmic necessari per a la preparació de les capes primes epitaxials, que comporta temperatures i pressions molt rigoroses, afecta l’estructura i el magnetisme de les nanoparticules. Les NPs es van caracteritzar per XRD, SQUID, STEM-EELS i XMCD en quatre fases diferents al llarg del procés tèrmic. Els  resultats demostren que, a pesar de què es produeixen canvis en les distribucions catiòniques, la magnetització final és estable al final del procés.

Canvis en el magnetisme molecular de FePc‘s sobre plata descoberts per Sincrotró

L’ús de tècniques de sincrotró permet avui dia estudiar el magnetisme de fins i tot una sola capa de molècules. L’Elena Bartolomé, professora de l’EUSS, junt amb investigadors del ICMA (Instituto de Ciencia de Materiales  de Aragón), la Universitat de Padova (Italia) i l’ICN2 acaben de reportar l’estructura i propietats magnètiques d’una nova fase de molècules de Phetalocianines de ferro (FePc) evaporades sobre un monocristall de plata Ag(110).

L’experiment, portat a terme al Sincrotró ALBA de Barcelona, va permetre estudiar, el canvi en el magnetisme de les molècules a través d’un cicle d’oxigenació. Es va concloure que les molècules de FePc presenten una forta anisotropia planar, i que l’oxigenació produeix que el seu moment magnètic isotròpic augmenti de 7.2×10-2 mB/forat a 1.8×10-1 mB/forat. Els resultats s’han publicat en les Actes del SCTE (20th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements) que va tenir lloc a l’abril de 2016 a Zaragoza.48_Artículo_Bartolome_SCTE_2016

En el fotomuntatge es pot veure una imatge de STM (Scanning Tunneling Microscopy) d’una sub-monocapa de molècules de FePc sobre Ag(110) on es pot veure la coexistència de la nova fase descoberta “quasi-quadrada” (R3) i la fase quadrada (SQ); així com la distribució de molècules de FePc’s auto-organitzades sobre Ag(110) en la nova fase R3.

Jornades de formació dels becaris de mecànica

Durant els mesos de setembre i octubre els nous becaris del departament de mecànica estan rebent una formació a càrrec de l’alumne de 4t curs, Pere Gil Alba. En aquestes jornades els becaris estan aprenent a desenvolupar tasques relacionades amb el funcionament de les impressores 3D i les activitats LaborEUSS, entre altres.DSC_2035

El LaborEUSS és una activitat proposada dins dels Programes ADD (Activitats Didàctiques Dirigides).

Mesures a temperatures de mK d’un imant molecular de {Tb/Eu}

La setmana del 29 de Setembre la investigadora de l’EUSS Elena Bartolomé va participar en un experiment en el refrigerador de dilució d’heli ³He-4He del Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA), en Zaragoza.

22_mK-ZGZ_Imagen2

Fig.1 – Estructura del imant molecular {TbxEuy(C4H3OCOO)6(H2O)4}n

L’objectiu de l’experiment era mesurar les propietats magnètiques dinàmiques d’un imant molecular de {Tb/Eu} fins a temperatures molt baixes (20 mK), mitjançant un microsusceptòmetre SQUID fabricat ad hoc, instal·lat en el refrigerador.

22_mK-ZGZ_Imagen1

Fig.2 – Imatge SEM del microsusceptòmetre SQUID, instalat en el refrigerador de dilució del ICMA (Zaragoza), emprat per la mesura del comples de {Tb/Eu}.