Entrevista a Josep López, tutor Acadèmic a EUSS: “El meu paper és el de guiar l’alumne durant la seva estada a l’empresa”

José López_blogUn dels actius de l’EUSS es la figura del tutor acadèmic, com és el cas d’en Josep López, amb qui aprofundim una mica més sobre el paper d’aquesta figura tan característica d’aquesta escola.

A què es dedica dins d’EUSS?

La meva especialitat és Economia i Organització d’Empreses. Dintre d’aquest àmbit de coneixement, estan incloses les activitats d’operacions, direcció estratègica i tàctica, així com logística i comerç internacional.

En què consisteix la seva tasca com a tutor acadèmic?

El meu paper és el de guiar a l’alumne durant la seva estada en l’empresa per a la realització d’un treball de fi de grau o màster, ajudant-li en el procés de realització del mateix.

Aquesta ajuda representa l’estudi conjunt amb l’alumne dels processos de l’àrea referida al treball, fixar els objectius, la metodologia a utilitzar i les activitats que han de portar-se a terme per a la seva realització. Finalment, s’efectua la revisió conjunta del treball o projecte realitzat per a la seva presentació a l’empresa i al tribunal avaluador.

Quants alumnes té sota la seva tutela?

Durant aquest any acadèmic, únicament tinc un alumne sota la meva tutela. Aquest alumne està realitzant el seu treball final de Màster en l’empresa.

Fer un treball de fi de Grau/Màster té un component tèoric que l’alumne ha de fer compatible amb la vessant pràctica durant la seva estada a l’empresa.

Com enfoca l’EUSS aquesta doble necessitat?

En el treball final, s’uneixen, en la majoria d’ells, el concepte teòric i pràctic, buscant una solució a un o diversos temes que poden presentar-se en una organització. En l’aspecte teòric, l’alumne realitza un treball d’investigació que li permeti descriure la situació actual (estat de l’art) en el qual es troba el tema objecte d’estudi. En la part pràctica, s’analitza i avalua la possibilitat i forma de dur-lo a la pràctica en una empresa en concret, empresa en la qual l’alumne ha realitzat un estudi a fons de la seva realitat organitzativa.

Quina importància li donen les tutories a la capacitat dels alumnes per treballar en equip?

Treballar en equip és una necessitat en l’empresa actual. A més els equips són, cada vegada en major mesura, multidisciplinaris i formats per persones de diversos països i cultures.

El tutor motiva a l’alumne a compartir idees, experiències, prendre iniciatives i considerar de forma efectiva les rebudes de la resta de membres de l’organització en la qual està desenvolupant les seves tasques.

Bàsicament, aprofitar la sinergia que ofereix un equip amb un objectiu comú.

Un dels aspectes clau en el món de l’empresa és el compliment dels timings. Com es treballa amb l’alumne aquest aspecte?

Complir els compromisos, en dates i també per tant en costos, és fonamental en l’empresa, encara que de vegades comporta una gran dificultat. 
L’alumne aprèn a planificar les activitats per a realitzar un projecte fixant els objectius adequats per a l’organització, programar les dates d’inici i finalització, analitzar els riscos inherents als recursos que ha d’utilitzar i la forma que ha de realitzar el seguiment del projecte, prenent decisions que possibilitin el compliment dels objectius fixats inicialment.