Dimecres de la Ciència: Materials avançats per aplicació en Energia

El darrer “Dimecres de la Ciència”, celebrat el 25 de Febrer a l’EUSS va estar dedicat als “Nous materials per a la captació, emmagatzematge i transport de energia elèctrica”.

DSC_3094

Varen participar el Dr. Albert Calleja, gerent de la spin-off OXOLUTIA, que va parlar sobre la fabricació per mètodes químics de cintes superconductores de nova generació,

DSC_3097

i el Dr. Llorenç Servera, professor de l’EUSS, que ens va oferir un resum dels principals resultats de la seva Tesi Doctoral, al voltant del harvesting i els elements emmagatzematge d’energia.

DSC_3098

Els “Dimecres de la Ciència” són una proposta del grup de recerca de l’EUSS per compartir i intercanviar experiències sobre els avenços dels diferents investigadors del nostre centre i poder oferir possibles recolzaments entre ells. Amb aquest de Febrer de 2015 ja han estat 6 les jornades des de la seva posada en marxa el passat mes de Febrer de 2014.

DSC_3086