Nova contribució científica per millorar la fabricació d’implants bioactius

El professor Pablo Sevilla va presentar el seu treball d’investigació sobre la incorporació d’estronci en superfícies de titani al COST TD1208 2nd Annual Meeting – Electrical Discharges with Liquids for Future Applications. Els ions d’estronci tenen un efecte beneficiós en la osteointegració i la regeneració òssies. La recerca liderada pel Dr. Sevilla ha aconseguit incorporar estronci a les superfícies de titani en una quantitat mai aconseguida prèviament mitjançant una avançada tècnica electroquímica. Les superfícies de titani/estronci desenvolupades poden servir per fabricar nous implants i pròtesis bioactius que promoguin la integració de l’implant en el jaç ossi.

12_Congreso COST Action Feb 2015B

Imatges del procés d’oxidació per plasma i la superfície Ti/Sr obtinguda