L’empresa fent d’aula… #EngineeringByDoing a TTA

Els alumnes de Gestió del Coneixement, optativa de 4t curs del Grau d’Organització Industrial, estan realitzant el projecte de l’assignatura a Trama TecnoAmbiental (TTA), una empresa de consultoria i enginyeria especialitzada en generació distribuïda per mitjà d’energies renovables, gestió i eficiència energètica, electrificació rural i autogeneració mitjançant microgeneració distribuïda.Foto 1

Cada grup de treball de 4/5 alumnes, amb la coordinació del professor de l’assignatura el Dr. Xavier Gallardo, i la interlocució de 2 persones de diferents departaments de l’empresa TTA, realitzen diferents tasques del projecte en el àmbit de la Gestió del Coneixement aplicat a diferents àrees de l’organització (captura i compartició de coneixements, planificació de la producció, estandardització de processos i projectes, gestió dels processos de l’oficina tècnica, gestió de contactes i agendes, estructuració del procés de gestió de les oportunitats comercials, etc).

Conjuntament entre els alumnes i els integrants de TTA en els equips de treball es desenvolupa també les plenes funcionalitats d’un software de gestió del Coneixement al núvol, per permetre la màxima eficiència en la captura, organització, compartició i utilització del coneixement dins de   l’empresa, i permetent el seu ús pel personal de TTA tant el de les oficines centrals de l’empresa com del desplaçat a cada país on s’executen projectes (Africà, Àsia, Amèrica,…).

Els alumnes es reuneixen cada 15 dies durant 2 hores amb l’equip i persones de l’empresa, on es tracten els diferents temes prèviament acordats, es debaten les diferents opcions segons els requeriments específics de l’empresa, i els acords als quals s’arriben i les feines a fer per la següent reunió de seguiment, queden reflectits en una acta que es comparteix entre els alumnes i l’empresa, i queda dins d’un espai compartit (Google drive) per poder treballar col·laborativament amb els documents que es van generant i els diferents temes acordats.Foto 2

D’aquesta manera es posa en pràctica, seguint la filosofia “Engineering by doing”, els coneixements adquirits a l’assignatura sobre la realitat, necessitats i problemàtica de l’empresa en concret, a fi i efecte de poder plantejar la millor de les opcions tecnològiques i organitzatives per l’empresa on es desenvolupa el projecte.

L’empresa té la pràctica totalitat de la seva activitat en projectes internacionals i en especial en països en desenvolupament, i un dels grups de treball utilitzen al 100% l’anglès com a idioma vehicular, i realitzen les reunions presencials a TTA combinat amb l’ús de videoconferències amb les persones de TTA desplaçades a Sao Paulo i Burundi.Foto 3 (1)

L’equip de TTA que participa en el projecte i la direcció de l’empresa, a través del seu CEO Xavier Vallvé, han mostrat la seva satisfacció i interès en el projecte.