Suport internacional a l’assignatura de Gestió de la Qualitat

El dia 1 de juny, els alumnes del grau en enginyeria d’ Organització Industrial i que estan cursant l’assignatura de Gestió de la Qualitat, seguretat i medi ambient, van fer classe amb la professora Dra.Urszula kobylinska de la Bialystok University of Technology, (Polònia) dins del marc del programa de mobilitat ERASMUS.P1130606

La classe es va centrar principalment en la qualitat dins de l’administració pública, com funciona, quins recursos tenen, les diferents variables per mesurar la qualitat, etc. Les administracions públiques en general reben molts recursos econòmics per la millora i la qualitat dels seus serveis. La versió de l’ISO que té Espanya actualment, ISO 9001: 2015.