Classe i suport internacional a les assignatures de l’EUSS

El dia 1 de juny, els alumnes del grau en enginyeria d’ Organització Industrial i que estan cursant l’assignatura de Gestió de la Qualitat, seguretat i medi ambient, van fer classe amb la professora Dra.Urszula kobylinska de la Bialystok University of Technology, (Polònia) dins del marc del programa de mobilitat ERASMUS.

ABROAD1La classe es va centrar principalment en la qualitat dins de l’administració pública, com funciona, quins recursos tenen, les diferents variables per mesurar la qualitat, etc. Les administracions públiques en general reben molts recursos econòmics per la millora i la qualitat dels seus serveis. La versió de l’ISO que té Espanya actualment, ISO 9001: 2015.

Per la seva banda, els dies 25 i 26 de maig els alumnes de Direcció Estratègica d’Empreses, assignatura de 3r curs de l’enginyeria d’Organització industrial, van fer classe amb la Dra. Joanna Samul, PhD, de la  Faculty of Management de la Bialystok University of Technology de Polònia.

La Dra. Samul, va exposar a la classe, amb molta claredat, els conceptes bàsics que serveixen per definir l’orientació futura d’una empresa, la visió, la missió, els valors, les metes i, finalment, els objectius que ha d’assolir una organització empresarial.