Nanopartícules de Ferrites de Cobalt sintetitzades per microones estables sota processos de calcinació

Diversos grups d’arreu del món estan investigant actualment cóm preparar materials composites híbrids, formats per nanopartícules ferromagnètiques embegudes dins d’un superconductor per mètodes químics escalables industrialment.

L’Elena Bartolomé de l’EUSS, amb investigadors del ICMAB (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) i el Sincrotró ALBA acaben de publicar el sintetitzat de nanoparticules de CoFe2O4 d’alta qualitat per un procés “one-pot” assistit per microones, que permet formar dissolucions col·loïdals estables en els solvents alcohòlics requerits per la fabricació de nanocomposites híbrids de YBCO.49_Artículo_Bartolome_NJC_2016

Han estudiat com el procés tèrmic necessari per a la preparació de les capes primes epitaxials, que comporta temperatures i pressions molt rigoroses, afecta l’estructura i el magnetisme de les nanoparticules. Les NPs es van caracteritzar per XRD, SQUID, STEM-EELS i XMCD en quatre fases diferents al llarg del procés tèrmic. Els  resultats demostren que, a pesar de què es produeixen canvis en les distribucions catiòniques, la magnetització final és estable al final del procés.