Edulearn 2016 Barcelona

Els dies 4, 5 i 6 de juliol es va celebrar a Barcelona l’Edulearn 2016 un dels congressos més importants d’Europa en matèria d’educació, recerca i innovació.

Els professors de l’EUSS, Antoni Pérez, Àngel Borrell, Carlos Pellitero i Llorenç Servera, de l’assignatura de Física Elèctrica de primer curs, van presentar un article sobre l’avaluació de les competències específiques, mitjançant una prova pràctica.ModelExamen

La novetat radica en el fet que, per aprovar la part teòrica de l’assignatura, fins ara es feia a través de parcials, i ara es fa al laboratori amb una part teòrica i l’altra de pràctica. D’aquesta manera es veuen reforçades les dues competències a la vegada.

Us deixem l’article dels professors.