Un nou llibre del PDI de l’EUSS

Ignacio Santín López, és professor de l’EUSS i professor visitant a la UAB, i va ser alumne de la nostra escola des del 1998 fins al 2002; recentment ha publicat un llibre junt amb dos autors més en Ramon Vilanova i Carles Pedret, ambdós professors titulars de la UAB. El títol del llibre és: CONTROL AND DECISION STRATEGIES IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS FOR OPERATION IMPROVEMENT.

Resum del llibre: Aquest llibre examina el funcionament de les plantes de tractament d’aigües residuals (EDAR), amb un enfocament en la millora de la qualitat de l’aigua en l’efluent i la reducció de costos d’operació, mantenint la contaminació per sota dels límits establerts. Inclou operacions de control i esquemes de decisió basant-se en l’ús de models de simulació. Els lectors poden reproduir els resultats, alhora que poden implementar les seves pròpies solucions. Els models de simulació utilitzats per a l’avaluació de les diferents estratègies de control són el “Benchmark Simulation Model Nº1” (BSM1) i el Benchmark Simulation Model Nº2 (BSM2).

santinignacio_book-control-and-decision-strategies-in-wastewater-treatment-plants-for-operation-improvement

Donada la complexitat dels processos biològics i bioquímics involucrats, afegint també les grans fluctuacions en el cabal de l’afluent, el control de les EDAR planteja un seriós desafiament. A més, són de particular interès les normes que regeixen els criteris en l’efluent. Les autoritats mesuren el compliment d’aquests criteris sobre la base de les limitacions legals imposades. Amb la finalitat de fer front als processos complexos de les EDAR i complir amb les normatives establertes, la importància del disseny d’estructures de control és àmpliament reconeguda. Aquest llibre explora aquestes facetes detalladament.