Article sobre un nou Imant Molecular basat en Mn2Ca2 publicat a Dalton Transactions

Els imants moleculars s’estan investigant intensament avui en dia per les seves espectaculars propietats físiques (en el llindar entre el món clàssic i quàntic), i la potencial aplicació en emmagatzematge d’informació d’alta densitat i computació quàntica.

La professora de l’EUSS Elena Bartolomé, acaba de publicar un article reportant la caracterització d’un imant molecular, basat en Mn2Ca2 [“Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large rhombicity of the Mn(III) ions”, a la revista Dalton Transactions (2016)]. Gràcies a la combinació de vàries tècniques experimentals (magnetometria, susceptibilitat, capacitat calorífica i EPR) i càlculs ab initio, s’ha pogut demostrar que el comportament com a imant molecular d’aquest complex és possible gràcies a l’elevada rombicitat dels ions Mn(III) en el seu entorn.

06_paper_bartolome_dic2016m

[Esquerra]: estructura molecular del complex Mn2Ca2 amb eixos de fàcil imanació calculats par ab initio, I [Dreta] temps de relaxació magnètica en funció de la inversa de la temperatura (a camp H=0 i H=2500 Oe), que demostra el comportament d’imant molecular.

Aquest treball ha sigut fruit d’una extensa col·laboració internacional amb investigadors del Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), el Centro Universitario de Defensa (Zaragoza), la Universitat de Newcastle (Regne Unit), l’I Institut de Química de Moldavia, l’Institut “Petru Poni” de Romania, i el Laboratori d’alts camps de Grenoble (França).

Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large rhombicity of the Mn(III) ions”, A. Arauzo, E. Bartolomé, A. Benniston, S. Melnic, S. Shova, J. Luzón, P. J. Alonso, A-L. Barra and J. Bartolomé, Dalton Transactions DOI10.1039/c6dt02509a (2016).