Finalitzades les obres del laboratori AE01

El passat mes de juliol van acabar els treballs de pavimentació i redistribució del laboratori AE01. El paviment de poliuretà ha permès regularitzar el terra i s’ha aprofitat l’ocasió per a canviar de lloc els equipaments.

Amb la nova distribució s’aconsegueix flexibilitzar l’ús del laboratori i compatibilitzar activitats diferents tals com: classes magistrals, treball en grup i la realització d’assaigs mecànics.