L’EUSS celebra el darrer claustre del curs

El passat 16 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2020-2021, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior. A continuació,  es van tractar diversos temes com el Projecte de Real Decret de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i l’acreditació institucional de centres universitaris; el calendari acadèmic dels propers mesos, el pla estratègic 2021-2022/ 2023-2024 i la nova configuració del correu electrònic, entre d’altres.

A més, es va valorar l’adaptació a les restriccions sanitàries originades per la covid-19 durant el curs 2020- 2021 i es van posar sobre la taula els criteris a seguir pel curs següent.

Per la seva part, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va fer un repàs de les accions publicitàries i de les activitats d’orientació preuniversitària que s’han portat a terme al llarg del curs i va presentar els resultats provisionals de les activitats de promoció. Mentre que, Olga Vendrell, cap del Servei de Qualitat va presentar el procés de certificació del SGIQ que s’haurà de realitzar durant el curs 2021-2022.

El claustre va finalitzar amb un torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat i a tot aquell membre del personal que volgués dir alguna cosa.