Constitució del nou Comitè d’Empresa

Amb data 24 de febrer de 2022 s’ha constituït el nou Comitè d’Empresa de l’EUSS, que ha de defensar les reivindicacions de les treballadores i treballadors davant dels òrgans directius de l’escola.

En la reunió de constitució han estat presents els dos sindicats que recolzaven cadascuna de les candidatures, USOC i UGT, i s’han escollit les persones que exerciran la presidència i la secretaria del comitè, així com qui formarà part de cada comissió.

En Roberto Arjones actuarà com a president, mentre que en Carlos Pellitero durà a terme les funcions de secretari del comitè.

Pel que fa a les comissions, se n’han determinat cinc i les persones que treballaran aquestes temàtiques seran les següents:

– Comissió de Seguretat i Salut Laboral (Miquel Àngel Amer i Sara Redondo)

– Comissió de Contractes (Roberto Arjones i Carlos Pellitero)

– Comissió de Formació (Miquel Àngel Amer i Roberto Arjones)

– Comissió de Comunicació (Miquel Àngel Amer, Salvador Bernadàs i Carlos Pellitero)

– Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat (Salvador Bernadàs i Sara Redondo)

Recordem que les eleccions es van celebrar el passat 16 de febrer i que hi va participar el 62,5% de la plantilla.