Les claus d’una ciutat com una entitat autosuficient a nivell energètic

Convertir els recursos en energia en aquells indrets on hi ha la necessitat, sempre a petita escala i impulsant el canvi de paradigma; és a dir, “fer-se la llum a casa, tant si arriba la xarxa com si no ” és un dels objectius de la companyia Trama TecnoAmbiental (TTA) .

Un dels seus reptes sempre és la integració dels elements energètics en espais construïts. La biblioteca Mataró és un dels espais on s’ha aplicat questa tècnica per tal de fer el més eficient possible un edifici proveint-lo d’equipament per la seva autogeneració energètica.

P2050419Actualment, països con Japó, Alemanya o els EUA estan més involucrats en aquesta tasca, i reconeixen més els beneficis socials i ambientals d’autogenerar, convertir i compartir, i per això aposten clarament per un concepte de xarxa elèctrica més oberta, és a dir, tenir-hi interconnectades moltes plaques solars de particulars que consumeixen i generen. Això requereix en paral·lel una tasca de “socialització de l’energia”, donat que el tema tecnològic avança però legislativament no s’obren portes i aquests termes són tabús. En un temps hauríem de poder veure i viure a “la ciutat com una entitat autosuficient energèticament parlant” però s’ha de començar; i no tot està per fer, però si moltes realitats es troben disponibles però no assumides.

P2050417Com sempre la demostració pràctica és el més important, i entenedor, de que allò funciona, alhora que cal fer projectes pilot de força coses, per poder convèncer. Per exemple, la generació distribuïda és un valor per a la societat industrial perquè redueix la petjada ambiental de la generació i crea llocs de treball per fabricar-ne la tecnologia, però pels països en vies de desenvolupament, on per la seva manca d’infraestrucutra energètica, hi ha l’oportunitat de fer-ho bé des del principi.

El projecte empresarial TTA és “un Think Tank amb muscle financer limitat i vocació catalitzadora” i on cal pensar molt bé les coses que es fan i el ritme, i que a vegades també cal saber dir no.

El futur enginyer ha de ser un professional que ha d’entendre el seu rol dins de la societat. A dia d’avui, és un tècnic facultatiu que va perdent pes en la societat alhora que hi ha una part de la professió que no s’ensenya, i és amb l’ Engineering by doing de la manera com es transmet.

Xavier Vallvé

CEO de TramaTecnoAmbiental (TTA)

Podeu veure l’entrevista sencera en el següent enllaç:

https://neussletter.4veuss.com/wordpress/2016/06/01/entrevista-a-xavier-vallve-director-de-trama-tecnoambiental-tta/